Történetünk

A Könyvtár a század első éveiben már az akkori M. Kir. Állatorvosi Főiskola főépületében kapott helyet. 1983-ban jött el az ideje annak, hogy a híres tervező, Steindl Imre egyszerűségében is reprezentatív épületét — a pince és néhány helyiség kivételével — az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára vegye birtokába. A lépcsőházat Róth Miksa üvegablakai (a Róth Miksa emlékház honlapja) és Klösz György (életrajza a Budapestcity oldalán) üvegpozitívokra készült fotográfiájának nagyításai teszik érdekessé. A hajdan volt kórbonctani múzeum, a későbbi Díszterem ma a könyvtár olvasóterme, amelyet az egykori különleges kovácsoltvas csillár rekonstruált mása ékesít. A patinás környezetben 140 olvasói hely, egy oktatólabor 10 számítógéppel, és további 6 számítógép fogadja a használókat. A csoportos tanulás segítésére egy csoportszoba is a hallgatók rendelkezésére áll (1-8 fő befogadására alkalmas). A Könyvtár szolgálja az Egyetem oktatóit, kutatóit és hallgatóit, az állatorvosokat — legyenek magánállatorvosok vagy hatósági, kutatási feladatokat ellátó szakemberek –, és mindazokat, akik az állatorvosláshoz kapcsolódó információt és dokumentumokat igényelnek. Erre kötelezi és jogosítja a könyvtárat egyetemi és szakkönyvtári minősége, valamint az Országos Dokumentumellátó Rendszerben betöltött szerepe.

A könyvtár részletes története 2009-ben megjelent könyv formában: Winkler Bea – Striczky Péter: Az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum története 1787-2000. Budapest, 2009.