Tanfolyamok

Könyvtárhasználat, információkeresés, adatbázisok

A könyvtár fontos feladatának tekinti a hallgatók, oktatók, kutatók és állatorvosok számítógépes és információs ’írástudásának’ megalapozását és fejlesztését; a szakirodalmi információval kapcsolatos új fejlemények közvetítését; az ezek használatához szükséges naprakész ismeretek átadását és készségek fejlesztését. Ennek érdekében gyűjtjük a forrásokat, segédanyagokat teszünk közzé és több szinten és formában kínálunk tanfolyamokat tantervi keretben és azon kívül is.

Kiemelt feladatunk a szakdolgozatírás és a publikálás támogatása.

Az oktatási segédleteket honlapunk „Oktatás” fejezetében találja a „Keresési segédletek” között.

Tantervi tanfolyamok

A tantervi tárgyak részletes bemutatása az egyetem honlapján található.

Kötelező tantárgyak

 • Könyvtári informatika – Biológus BSc
 • Szakirodalmazás szeminárium – Biológus MSc
 • Könyvtári informatika – PhD hallgatókank
 • Könyvtári informatika – szakállatorvos-képzés: részletesebben a TKK  honlapján az adott kurzus tantervében olvashatóFakultatív tantárgyak
 • Könyvtári informatika – állatorvos szak
 • A tudományos közlés alapjai  – állatorvos szakTanterven kívüli oktatás, tanfolyamok

  Kötelező bemutatások, tanfolyamok

 • Szakdolgozati előkészítés (források, irodalomkutatás, irodalomhasználat, hivatkozás, formai követelmények) két órában
 • Könyvtárhasználat, információs források
  Az elsőéves hallgatók látogatása szeptemberben, az első oktatási héten.
 • Információkeresés és hivatkozás
  Bevezető előadás az „élettan” tantárgy keretében a másodéves hallgatók számára, amelyben megismerkedhetnek az információs forrásokkal, a keresés alapjaival és a hivatkozás szabályaival.„Rendelhető” tanfolyamok
 • A szakirodalom keresése, használata és hivatkozása
  Bevezető előadás és gyakorlat azon hallgatók számára, akik alaposabban szeretnék megismerni a lehetőségeket és a keresés fogásait, de nincs idejük egy teljes kurzust végighallgatni. Minimum öt fő jelentkezése esetén bármely időpontban és óraszámban megtartjuk a tanfolyamot.
 • Alkalmi tanfolyamok aktuális témákban az igényeknek megfelelő formában, időpontban.