A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Fehér György (1928-2009)
A KÉSZÍTÉS IDEJE: 2008. március

Fehér György Keszthelyen született 1928-ban. Elemi és középfokú tanulmányai végén a helyi Premontrei Rendi Katolikus Gimnáziumban érettségizett. Hét éven át a városi Yacht Club minősített vitorlaversenyzője. Előbb helyben, majd 1948-tól Budapesten a Magyar Agrártudományi Egyetem hallgatója, harmadévesen az állattani tanszék demonstrátora. 1951-ben kapott mezőgazdasági mérnöki oklevelet. Első munkahelye az egyetem állatélettani és bonctani tanszéke (tanársegéd). 1953-tól az MTA aspiránsa Kovács Gyula professzor, az Állatorvostudományi Főiskola anatómiai és szövettani tanszék vezetőjének irányítása alatt. 1955-ben szerzett kandidátusi fokozatot Adatok a ló elülső végtagjának funkcionális anatómiájához és mozgástanához című disszertációjával. Az Állatorvostudományi Főiskolán kapott oktatói státuszt, majd 1960-ban állatorvosi diplomát is. 1970-re tanszékvezető egyetemi tanár lett az anatómiai és szövettani tanszéken, amelynek húsz évig állt az élén.

Sokoldalú oktató, kutató és szervező tevéknységet végzett.

Az anatómia funkcionális jellege, a klinikum és az állattenyésztés igénye mindig érvényesült a tananyag oktatásában, így A háziállatok funkcionális anatómiája című tankönyvben is (1980, 2000). Az általános fejlődéstan tananyagát fejlődésgenetikával és keltetésbiológiával bővítette. A tanszéki épület rekonstrukcióját felhasználva komplex audiovizuális rendszert épített ki az anatómiai boncterem, a szövettani gyakorló és az előadóterem között.

Kutatásaiban az alkalmazott (funkcionális) morfológia fejlesztése és az állattenyésztés morfológiai problémái voltak a főbb témakörök. Ezeknek módszertana a külföldi tanulmányutak és a nemzetközi kapcsolatok bővülése során alakult ki, de mindig morfológiai, hisztológiai, elektronmikroszkópos, fejlődéstani, biokémiai stb. vizsgálati eredmények szintézisein alapult. A mintegy 200 tudományos és részben ismeretterjesztő tanulmány közül az öreg tehenek konstitúciós anatómiájáról, a járulékos nemi mirigyekről, a húshibrid csirkék és a fontosabb sertésfajták és hibridek izomszövetének minőségéről, valamint a húsiparilag fontos testrészek arányairól készült tanulmányok voltak – gyakorlati szempontból – a legjelentősebbek.

Fontos témája volt a kísérletes fejlődéstan. A fejlődésgátlás, a növekedés vizsgálatán túl elsősorban a házimadarak, a lúd magzatburkairól, a magzat táplálkozásáról, a kikelésről végzett komplex kutatásai jelentősek, amelyeket a házimadarak keltetésbiológiájáról szóló tanulmányában foglalt össze.

Az Állatorvos-anatómusok Európai és Világszövetségének alelnökeként részt vállalt a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében. A tanszék munkatársaival együtt Budapesten rendezték meg 1975-ben az európai állatorvos-anatómus szövetség X., majd 1987-ben XVI. kongresszusát. Mint a nemzetközi anatómiai nómenklatúra bizottságok tagja, albizottságok elnöke, aktív részese volt a nemzetközileg elfogadott anatómiai szakszavak, a Nomina Anatomica Veterinaria, a Nomina Anatomica Avium, a Nomina Hystologica Veterinaria és a Nomina Embryologica kialakításának, szerkesztésének. Az utóbbit, a Nomina embryologica Veterinaria (1986, 1990, 2006) könyvekben foglalta össze.

Fehér György vezetője volt az „Agrárszakember-képzés kísérletes megalapozása” című MÉM programnak. Szociometriai módszerekkel végzett vizsgálatai közül a szakemberszükségletről, annak megállapításáról, a hallgatók szociális és kulturális helyzetéről, az oktatás hatékonyságáról, az önképzésről stb. szóló tanulmányai talán még ma is aktuálisak.

Szívén viselte munkahelye és a tanszék múltjának megőrzését. Híres elődje, Zimmermann Ágoston születésének 100. évfordulóját, szoboravatással, a X. kongresszus keretében ünnepelték. Emlékezetes marad a móri szülőház emléktáblájának avatása, a helyi úttörőcsapat névadó ünnepsége, az anatómus emlékérem és a Zimmermann bélyegkiadás stb.

A képzőművészethez való vonzódásának gyümölcse lett a Szunyoghy András grafikusművésszel együtt készített, kilenc nyelven megjelentetett Kis rajziskola : Művészeti összehasonlító anatómia, a négy nyelven kiadott Az ember művészeti anatómiája, a három nyelven kiadott A ló művészeti anatómiája, valamint A madarak művészeti anatómiája című könyv.


2009. január 13-án hunyt el, Budapesten.

Vissza a kezdőlapra