1999. február 
3. évfolyam, 1. szám 

 ARCHIVUM

NOCTUA

SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA
 


TARTALOM


 Tertium datur
 Az alagút vége
 Természetfotók a könyvtárban
 Ki miben segít?
 Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára honlapjának új címe
 Az ÁOTE Központi Könyvtára által 1998-ban benyújtott pályázatok
 Tájékoztató a könyvtári szolgáltatások árairól
 Zoonózisok és közegészségügy
(Válogatott bibliográfia 2.)
Kedvtelésből tartott állatok
 Ismét a vadakról (könyvismertetés)
INTERNET források:
BUBLBrit felsőoktatási információs szolgálat

Tertium datur

A Noctua harmadik évfolyamát indítjuk útnak. Elnézést kell kérnünk a Nyájas Olvasótól, hogy bár bemutatkozásra nem lenne már szükség, e számunkat mégis túlnyomó részben a Könyvtárnak szenteltük. A legfontosabb tudnivalók gyűjteményét egyrészt tájékoztatásnak szántuk azok számára, akik szolgáltatásainkat igénybe kívánják venni, másrészt -- a korábbi évekhez hasonlóan -- bepillantást szeretnénk nyújtani a Könyvtár változásaiba, életébe. Azért állandó rovatainkról: a szakirodalmi és internet források bemutatásáról nem mondtunk le, és továbbra is törekszünk az Olvasóink számára érdekes témák könyvtári szempontú feldolgozására. (O. É.)

VISSZA A TARTALOMHOZ


Az alagút vége

Néhány évvel ezelőtt szakmánk nemzetközi fórumán az ismert mondással jellemeztem könyvtárunk helyzetét: “csak remélhetjük, hogy a fény, amelyet az alagút végén látunk, nem a szembejövő vonat.” Az 1998. évet végigjárva örömmel állapíthatjuk meg, úgy tűnik, hogy valóban a kijárathoz közeledünk.

Én magam két kérdéskörben elért eredményeinkre alapozom vitathatatlan optimizmusomat.

1. Hallgatóinkon és az egyetem munkatársain kívül végre ügyfélként üdvözölhetjük az egész állatorvosi kart. A mi erőfeszítéseinket, amelyek a nyomtatott híradáson (Noctua), az informálódási szokások szisztematikus fejlesztésén (Könyvtári informatika c. kurzus) és az adatok hozzáférhetűvé tételén (online katalógus) keresztül minden lehetséges eszközre kiterjedtek, a Magyar Állatorvosi Kamara, az Egyetem Továbbképzési Központja és a hatósági állatorvosokat összefogó Országos Állategészségügyi Intézet is segítette. Ilyen "hátszéllel" nem maradhat el az eredmény.

2. Nagy lépéseket tettünk annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat a tudományág múltjához és jelenlegi rangjához, valamint a hely szelleméhez méltó környezetben nyújthassuk minden kedves olvasónk részére. Már majdnem az egész könyvtár felújítására sor került: régi szépségében pompázik a lépcsőház, megújult a Díszterem. Köszönhetjük ezt az egyetemi vezetés, a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Bank és számos más intézmény támogatásának.

A dokumentumok elérése terén ügyfeleink remélhetőleg csak kevéssé érzik azt a hiányt amelyet a pénzszűke okoz. A segítőkész hazai és nemzetközi könyvtári környezet pótolja azt, amit jelenleg nem tudunk beszerezni. Az állatorvos-tudomány magyar és külföldi dokumentumai azonban nem maradhatnak ki a tudományos szakirodalom hazai ellátó rendszeréből. Szerencsére a minisztériumi akarat és az elnyert pályázati lehetőségek egyaránt ezt támogatják -- természetesen lelkes könyvtári kollégáimmal az élen.

Nem fáradunk el az alagút végéig ... (Cs. M.)

VISSZA A TARTALOMHOZ


Természetfotók a könyvtárban

1999. február 10-től a tanév végéig Horváth Márton IV. éves zoológus hallgató természetfotói tekinthetők meg a Központi Könyvtárban. A hazai állat- és növényvilág, táj szépségeit felvillantó 18 kép előhívásával a Foto Porst támogatta a kiállítást.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára honlapjának új címe

 http://aromo.aszi.sztaki.hu/univet/

VISSZA A TARTALOMHOZ


Az ÁOTE Központi Könyvtára által 1998-ban benyújtott pályázatok 
 
 

Meghirdető Téma Kért összeg (Ft) Kapott összeg (Ft) Megvalósítás időpontja
Felsőoktatás Fejlesztési Alap Könyv és adatbázis beszerzés 4 millió  1,9 millió *  98.12.31. 
Felsőoktatás Fejlesztési Alap Programfinanszírozás Video dokumentumok beszerzése 1 millió  --   
Nemzeti Kulturális Alap Lopásgátló berendezés 187.500  --   
Nemzeti Kulturális Alap Kéziratok, levéltári források restaurálása 300.000  300.000  99.02.28. 
Nemzeti Kulturális Alap Levéltári forráskiadvány megjelentetése 150.000  150.000  99.02.28. 
Nemzeti Kulturális Alap Folyóiratok köttetése 101.000  --   
Nemzeti Kulturális Alap TINLIB katalogizálási szabályzat készítése 150.000  --   
MKM Levéltári osztály Levéltári források restaurálása, feldolgozása 296.000  135.000  98.12.31. 
MKM Kulturális örökség főosztály Állatorvosi dokumentum-ellátó rendszer fejlesztése 1,7 millió  900.000  98.12.31. 
MKM  Számítógépes fejlesztési koncepció 7,7 millió  2 millió  98.12.31. 
OTKA Könyvtárpályázat CD dokumentumok beszerzése 3,5 millió  --   
Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért CD-torony és szoftver vásárlása 1,5 millió  --   
Soros Alapítvány Kéziratok restaurálása 250.000  elbírálása folyamatban  
Soros Alapítvány Kézikönyvek beszerzése 255.000  153.000  98.05.31. 
Budapest Bank A Díszterem (nagy olvasóterem) világítása 250.000  250.000  99.12.31. 
TEMPUS JEP Electornic library loan system 215.700 ECU  több intézménnyel közösen elnyert  

* + 1,6 millió Ft normatív támogatás

VISSZA A TARTALOMHOZ


Tájékoztató a könyvtári szolgáltatások árairól: 
 
 

  ÁOTE hallgatók, oktatók, doktoranduszok, kutatók, egyéb dolgozók Más intézmények hallgatói, nyugdíjasok  Egyéb külső olvasók 
Könyvtárhasználat ingyenes  ingyenes  ingyenes 
Beiratkozás (kölcsönzéshez) ingyenes  300 Ft/év  500 Ft/év 
Másolás kártyával (egységszám egyéni igények szerint) 400 Ft (kártya letéti díj) 
+ A4:8 Ft, A3:16 Ft 
400 Ft (kártya letéti díj) 
+ A4:8 Ft, A3:16 Ft 
400 Ft (kártya letéti díj) 
+ A4:8 Ft, A3:16 Ft 
Másolás megrendelésre A4:12 Ft, A3:24 Ft/oldal  A4:12 Ft, A3:24 Ft/oldal  A4:12 Ft, A3:24 Ft/oldal 
CD-ROM használat önállóan 15 Ft/printelt oldal 
150 Ft/floppy 
500 Ft/óra géphasználat 
15 Ft/printelt oldal 
150 Ft/floppy 
500 Ft/óra géphasználat 
15 Ft/printelt oldal 
150 Ft/floppy 
CD-ROM használat szakértővel 15 Ft/printelt oldal 
150 Ft/floppy 
500 Ft/óra géphasználat 
15 Ft/printelt oldal 
150 Ft/floppy 
1000 Ft/óra szolgáltatás 
15 Ft/printelt oldal 
150 Ft/floppy 
Szakértői keresés az Interneten számlázott díj  1500 Ft/óra szakértői díj 
számlázott díj 
egyetemi költségek 
1500 Ft/óra szakértői díj 
számlázott díj 
egyetemi költségek 

VISSZA A TARTALOMHOZ


Zoonózisok és közegészségügy

(Válogatott bibliográfia 2.)

Kedvtelésből tartott állatok

A fenti cikkekről másolat könyvtárunktól kérhető. (O. É.)

VISSZA A TARTALOMHOZ


Ismét a vadakról

Könyvtárunk két remek, vadállatokkal foglalkozó könyvvel és egy érdekes folyóirattal gyarapodott.

Heidenreich, M.: Birds of Prey: Medicine and management (Oxford: Blackwell, 1997.) című munkája a vadmadarak egészségtanáról és orvoslásáról szóló páratlanul gazdag és a téma valamennyi fontos területét átfogó monográfia.

Fowler, M. E. -- Miller, R. E.: Zoo and wild animal medicine: Current therapy. (London: Saunders, 1999.) A jól ismert kézikönyv negyedik kiadásának tanulmányai számos érdekes témát dolgoznak fel, amelyek egy része (a delfinek ultrahangos vizsgálata vagy a koalák betegségei) inkább csak csemege a hazai állatorvosok számára, a madarakra és a hüllőkre vonatkozó fejezetek azonban hasznosak a kedvtelésből tartott állatokat gyógyítók számára.

Az Urban Wildlife News az UNESCO egyik programjához kapcsolódva Angliában kiadott folyóirat, amely a világ minden tájáról érkező híreket közöl a városokba beköltözött vadállatokkal kapcsolatos tapasztalatokról, védelmükről, az általuk okozott károk elkerüléséről stb. Alaphangja az örömé, amit a városi ember érez, amikor azt tapasztalja, hogy a természet visszafoglalt egy kis darabot a világnak az ember által szinte életre alkalmatlanná tett részeiből. (O. É.)

VISSZA A TARTALOMHOZ


INTERNET források

BUBL

Brit felsőoktatási információs szolgálat

A BUBL célja, hogy az oktatás és a kutatás támogatására gyors, egyszerűen használható és megbízható kapcsolatot (LINK) biztosítson ellenőrzötten magas színvonalú elektronikus információforrásokhoz.

Ezekhez többféle -- pl. témakörök szerinti -- keresési lehetőséget kínál. Minden témakörhöz 5-15 fontos és havonta felülvizsgált, vagyis garantáltan működő és értékes forrást rendel.

Az állatorvoslásnál jelenleg 15 kapcsolat szerepel: intézmények, folyóiratok, indexek, tartalomjegyzékek, útmutatók és elektronikus segédletek, valamint linkgyűjtemények. (T. Á.)

VISSZA A TARTALOMHOZ


Ki miben segít?

Cserey Lászlóné, dr., Mária: szervezés, könyvtárügy, publikáció-elemzés

Dr. DrobinohaAngéla: tájékoztatás a különgyűjteményekről (levéltár, múzeum, történeti gyűjtemény)

Edelényi Ottília: ha nem tudja, kihez forduljon

Kurják Jánosné, Margit: fénymásolás

Oláh Edit: könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás folyóiratokról, olvasószolgálat

OrbánÉva:olvasószolgálat, kölcsönzés, információkeresés, használók képzése

Szegediné Nagy Aranka: tájékoztatás a szakirodalom beszerzéséről (magyar és külföldi könyvek és jegyzetek)

Szőke Károlyné, Magdi: tanszéki könyvtárak módszertani gondozása, olvasószolgálat

Dr. Tapolcai Ágnes: adatbázisok, hálózat, honlap szerkesztés, használók képzése

Tóth Jánosné, Piroska: dokumentumszolgáltatás

Vayné Pádár Éva: olvasószolgálat, kölcsönzés, tájékoztatás

VISSZA A TARTALOMHOZ


A Noctua terjesztéséért, és ezen keresztül könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítéséért

köszönetet mondunk a Magyar Állatorvosi Kamarának.


 

NOCTUA SIVE NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Kiadja: Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára

Felelős kiadó: Cserey Lászlóné dr.

Felelős szerkesztő: Orbán Éva

Szerkesztő: Varga Zsolt

Cím: 1078 Budapest, István u. 2.

Tel.: (06-1) 322-2660       Fax: (06-1) 322-0849

Honlap:  http://aromo.aszi.sztaki.hu/univet/

e-mail:  mcserey@univet.hu


 

VISSZA A TARTALOMHOZ