2000. szeptember
4. évfolyam, 4. szám

ARCHIVUM

NOCTUA

SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Grafika: Bakos Beáta
 


TARTALOM


 Szeptemberi beköszöntő  Mi leszel ha nagy leszel?
 Termokauter, orvosi oklevél, viaszló  Fotókiállítás  a könyvtárban
 Új virtuális könyvesbolt  Toxikológiai információforrások a világhálón
 Fájdalomkezelés a kisállatpraxisban -- I. Általános kérdések (Válogatott bibliográfia)


Szeptemberi beköszöntő

Iskolákban, egyetemeken, könyvtárakban, ahol a tanulás és a tudomány művelése a mindennapi élet része, a szeptember az újrakezdés hónapja. Ezt fogják tapasztalni az állatorvos-tudomány iránt elkötelezett kedves olvasóink, ha a kampuszon belül a Rottenbiller utca felé vezet útjuk.

 • Már a kertből jól látható, hogy hamarosan megújul -- a téglaburkolaton előtűnő minták szépségével, a kecses díszítőelemek épségével, a Zsolnay kerámiák élénk színeivel büszkélkedhet -- az egykori központi, ma D épület, a Könyvtár.
 • Megújult név áll a számlákat igazoló pecséten: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár. Az elnevezés felépítése -- szándékaink szerint -- nemcsak az új szervezeti hovatartozást jelöli meg, hanem utal arra is, hogy ez a Könyvtár egyedi feladatot tölt be: a hazai állatorvos-tudomány művelőinek közös infrastrukturális intézménye, és egyben szakterületén az Országos Dokumentumellátó Rendszer része.
 • A harmadik, apró változtatást a számlák, levelek aláírójának nevében észlelhetik leghamarabb, és "Ki miben segít?" rovatunkban lesz látható. 2000. szeptember 1-jétől a Könyvtár új igazgatója Szabóné Szávay Judit.
 • Kérem, fogadják szeretettel és bizalommal az új vezetőt, akit Orbán Éva igazgatóhelyettes és valamennyi munkatársa segít munkájában. Felsőoktatási könyvtárakban szerzett szakmai tapasztalatai a fejlődés folyamatosságát garantálják.
  A mezőgazdasági és állatorvos-tudományi területen eltöltött 38 évi könyvtári munka után -- családi okok miatt -- augusztus 31-ével átadtam a könyvtár igazgatását, befejeztem aktív pályafutásomat. Ígéretemhez híven nem csukom be magam mögött az ajtókat, mindig készen állok a segítségre ott, ahol szükség van rám.
  Köszönettel tartozom a sorsnak, az egykori Egyetem, a mai Kar vezetésének, minden kedves kollégámnak, hogy húsz évig a hallgatók, oktatók, kutatók és a gyakorló állatorvosok szakirodalmi információs ellátását szolgálhattam az Állatorvos-tudományi Egyetemen.
  A Könyvtár minden ügyfelének, olvasójának ezúton kívánok sok sikert és jó egészséget.
  Üdvözlettel Cserey Lászlóné dr.
  VISSZA A TARTALOMHOZ


  Mi leszel, ha nagy leszel?

  Könyvtáros -- mondtam én egy 10 éves minden öntudatával, miután megláttam a keszthelyi Georgicon Könyvtárat.
  A sors úgy hozta, hogy pályafutásom során mindig kutatók és oktatók szakirodalomellátását voltam hivatva kiszolgálni. Hiszen ez a hivatás valóban szolgálat, minden tekintetben. A könyvtárosok megítélése gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedekben, de az információszolgáltatás és -továbbítás fontossága -- legyen az bármilyen formában -- nem változik.
  Külön öröm számomra, hogy a jövőben az állatorvosok dokumentum- és információ-ellátására kell koncentrálnom. Öröm, mert magánemberként is állatbarát vagyok, és nagyon nagy felelősség, hiszen az állat-orvosi gyűjtemény teljességére való törekvés a cél. Az állatgyógyászat több évszázados múltjának emléke és a jelen fejlődő állattenyésztési tendenciája kötelez. Módszerek, diagnosztika, műszerek és mindehhez a napra kész információ európai szinten.
  A kutatási és oktatási területek valamint az új diszciplínák időben való megismerése teszi lehetővé, hogy a jól felkészült könyvtár (és könyvtáros) megfelelhessen az igényeknek.
  A legfontosabbnak azt tartom, hogy minden pályázati lehetőséget megragadva megtartsam és tovább bővítsem a legszükségesebb adatbázisok körét, és a folyóiratok full-textes elérését maradéktalanul biztosítsam.
  Remélem, hogy a könyvtár magas színvonalú szolgáltatásait megtartva, a bel- és külföldi szakmai kapcsolatokat továbbépítve megszolgálom az előlegzett bizalmat. Ezért a legmesszebbmenőkig arra szeretnék törekedni, hogy a vezetésem alatt álló könyvtár megfeleljen az egyetemi elvárásoknak és az új kihívásoknak.
  Ezúton szeretnék valamennyi állatorvosnak, az egyetem minden oktatójának, kutatójának és hallgatójának sikeres, eredményekben gazdag munkát kívánni.

  Szabóné Szávay Judit könyvtárigazgató
  VISSZA A TARTALOMHOZ


  Termokauter, orvosi oklevél, viaszló

  Az elmúlt időszakban több más vendég mellett nagy oktatóink leszármazottai tiszteltelték meg látogatásukkal és adományukkal a könyvtárat és annak régi gyűjteményeit. A fiak, unokák, dédunokák látogatása abban az intézményben, mely édesapjuk, nagyapjuk számára az "alma mater", valamennyiünk számára felemelő élmény volt. Adományaik állatorvos-történeti emlékeinket és a levéltári forrásainkat gyarapították. Találkozhattunk dr. Nádaskay Béla ükunokájával és dédunokájával, Porázik Lászlóval és Porázik Adriennel. Vendég volt dr. Aujeszky Aladár unokája, Aujeszky Lenke. Brazíliából, a családjával együtt jött el Hutyra Ferenc déd-unokahúga (dédapjának testvére volt Hutyra Ferenc), dr. Hutyra Valéria, aki Sao-Paulóban állatorvos. Olvasószolgálati munkánk során egy kutatói kérdés megválaszolása hozott össze bennünket dr. Kómár Gyula professzor fiával.
  A múzeumban is kiállított termokauter* valaha dr. Kómár Gyula sebészprofesszorunk műszere volt, készítője a Trummel cég (Trummel Emil Budapest, Rottenbiller u. 8.). Fiától, id. dr. Kómár Gyula nyugalmazott főállatorvostól kaptuk meg, aki a későbbiek során a levéltárnak adta a birtokában lévő Kómár-Urbányi iratokat az 1950-es évekből, és az 1936-1972 közötti időszak egyik érdekes forrását: az állategészségügyi rendészeti és járványvédelmi nyilvántartásokat.
  Aujeszky Lenke nagyapja levelezését, valamint Aujeszky Aladár 1892-ből való orvosi diplomáját adományozta. A diplomán Fodor József, Korányi Frigyes, Eötvös Loránd, Hőgyes Endre aláírása olvasható. Az "Új karboglycerines oltóanyag kutyák veszettség elleni preventív oltására 1932. évi termelési eljárás főbb mozzanatai" című összefoglaló is általa került birtokunkba**. Fényképtárunkat gyarapította több egykorú -- köztük az Aujeszky Aladár temetéséről készült -- felvétel is. Az Aujeszky-féle betegség névadó tudós kutatóját 1933-ban az akkori Főiskola központi épületéből kísérték utolsó útjára.
  Az ún. Opfer (viasz-sertésszobrocska) mellett a Múzeum tárlójába kerülhetett egy másik fogadalmi ajándék is. A piros viaszló napjainkban készült ugyanabban a Hipp viaszöntő-műhelyben, mely már a XVIII. században is fennállt. Dr. Csaba Nikolaus Nemes, a Németországban praktizáló orvos ajánlotta fel gyűjteményünknek.
  Néhány érdekességet villantottunk fel gyűjteményeink új darabjaiból. Az állatorvoslás múltjának tárgyi emlékeit őrző Múzeumban előzetes időpont-egyeztetést követően szívesen mutatjuk meg ezeket hallgatóságunknak és más látogatóknak is. Jöjjenek és hívogassanak másokat is! (D. A.)

  * A műszerről részletesen Plósz Béla: Általános sebészet. (1903) c. munkájában olvashatunk.
  ** Levéltárunk 104. fondjában (Aujeszky Aladár iratai) helyeztük el ezeket a dokumentumokat.

  VISSZA A TARTALOMHOZ


  Fotókiállítás a könyvtárban

  2000. szeptemberétől decemberig "Egy éves nyár" címmel Kasza Csongor szigorló állatorvostan-hallgató Ausztráliában, Thaiföldön és Szicíliában készült természetfotóiból látható kiállítás az Állatorvos-tudományi Könyvtár olvasótermében.
  A kiállítást a Foto Porst támogatta.

  VISSZA A TARTALOMHOZ


  Új virtuális könyvesbolt

  A BABILON idegen nyelvű könyvesbolt 2000. augusztus 25-én megnyílt az interneten.
  Kínálata az ország legnagyobb idegen nyelvű kereskedelmi könyvraktár-bázisára épül. A vásárlást nem kell néhány perc alatt befejezni, 7 napon át rendelkezésre áll a "kosara", hogy válogasson vagy kivegyen könyveket belőle, mielőtt a pénztárhoz fárad. Nincs jelszó, nincs belépési kód.
  Az idegen nyelvű könyvek megvásárolhatóak átutalással vagy bankkártyával. Ez utóbbi fizetési lehetőséget az Intereurópa Bank biztosítja. 10.000 forintos vásárlási érték felett díjtalan a házhozszállítás. (Sz. N. A.)

  VISSZA A TARTALOMHOZ


  Toxikológiai információforrások a világhálón

  Folyóiratok


  Szervezetek és hivatalos szervek


  Oktatási intézmények és egyebek

  TOC = tartalom
  eTOC e-mailben rendelhető tartalom
  Kiv. = kivonatok

  A válogatás alapjául szolgáló gyűjteményt az 1999-ben végzett toxikológus szakállatorvosok bocsátották a könyvtár rendelkezésére. (V. P. É.)

  VISSZA A TARTALOMHOZ


  Fájdalomkezelés a kisállatpraxisban
  I. Általános kérdések
  (Válogatott bibliográfia)


  A fenti cikkekről könyvtárunktól másolat kérhető. (O. É.)

  VISSZA A TARTALOMHOZ


  A Noctua terjesztéséért, és ezen keresztül könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítéséért
  köszönetet mondunk a Magyar Állatorvosi Kamarának.


  NOCTUA SIVE NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA 

  Kiadja: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár 

  Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit

  Felelős szerkesztő: Orbán Éva

  Szerkesztők: Haralyi Krisztina, Varga Zsolt 

  Cím: 1078 Budapest, István u. 2. 

  Tel.: (06-1) 478-4226 (Titkárság), 478-4228 (Olvasószolgálat) 

  Fax: (06-1) 478-4227 

  Honlap: http://aromo.aszi.sztaki.hu/univet/
  e-mail: library.univet@aotk.szie.hu

  VISSZA A TARTALOMHOZ