2001. július
5. évfolyam, 3. szám

ARCHIVUM

NOCTUA

SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Grafika: Bakos Beáta


TARTALOM


Új szolgáltatás indul! Net-túra
"A letöltés folyamatban", avagy elektronikus folyóiratok a könyvtárban Könyvismertetô
Macskák alsó húgyúti betegségei
Válogatott bibliográfia
Válogatás új szerzeményeinkből
 Hogyan tájékozódnak az állatorvosok?


Új szolgáltatás indul!

Az Állatorvos-tudományi Könyvtár pályázati támogatásból "video-olvasóhelyet" hozott létre. A jelenlegi videofilm-állomány tudatos gyarapításával kívánjuk bővíteni a multimédiás lehetőségek választékát. Mivel eddig lejátszó nem állt rendelkezésre a könyvtárban, az állományban lévő videofilmek többségükben a tanszékek beszerzései voltak. Igyekszünk a tanszékek birtokában lévő szalagok egy részét a könyvtárban is elérhetővé tenni minden érdeklődő számára.

Ezúton kívánok Mindannyiuknak jó pihenést, kellemes nyaralást!

Szabóné Szávay Judit
könyvtárigazgató
VISSZA A TARTALOMHOZ


Net-túra

A http://vetgate.ac.uk/vts/vet/ címen található a VETGATE tutóriuma, amellyel mindenki könnyedén átláthatja és megtanulhatja kezelni az állatorvos-tudomány legfontosabb internetes forrásait. Ez a "tanuld magad" segédlet egyaránt szól hallgatóknak, oktatóknak, kutatóknak és gyakorló állatorvosoknak, vagyis: megmutatja, hogy miként használjuk az internetet irodalomkeresésre, oktatásra vagy kutatásra.

Az INTERNET VET négy utat ajánl:

  1. Tour: tájékozódás (az internetes források típusai, tematikus link-csoportok)
  2. Discover: az internetes információkereső készségek fejlesztése (keresőgépek, keresési-kutatási technikák)
  3. Review: az internetes források kritikai értékelése (az állatorvos-tudományi web-oldalak minőségi kérdései)
  4. Reflect: hogyan használjuk az internetet a gyakorlatban (szemináriumi feladatok, előadások anyagai, oktatási anyagok tervezése, kutatómunka)

Minden témakört egy néhány kérdésből álló kvíz zár, melyek egyikében az Acta Veterinaria Hungaricat is felfedezhetjük.

Az INTERNET VET a legalapvetőbb állatorvos-tudományi internetes oldalak tematizált gyűjteménye, amely komoly segítséget nyújt abban, hogyan kerüljük el az Internet csapdáit, valamint lehetővé teszi, hogy elkészítsük saját, személyre szabott link-gyűjteményünket.

(M. T.)
VISSZA A TARTALOMHOZ


"A letöltés folyamatban", avagy elektronikus folyóiratok a könyvtárban

Napjainkban egyre több lehetőség nyílik arra, hogy kedvenc folyóiratunkat (esetleg könyvünket) elektronikus formában is elérjük. Attól függően, hogy mekkora az információéhségünk (a legtöbb esetben az sem mindegy, hogy mennyire tömött a pénztárcánk!), különböző szintű szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

Az Állatorvos-tudományi Könyvtár honlapján több hónapja működik két oldal (link), amelyek folyamatos frissítéssel, aktualizálással tájékoztatnak egyrészt a könyvtári állományban található (Folyóiratok), másrészt a könyvtár által előfizetett, teljes szövegű állatorvos-tudományi folyóiratokról (E-journals).

A könyvtárban található FOLYÓIRATOK alfabetikus listájából nemcsak a honlappal rendelkezők http-címét (egyetlen kattintással behívhatóak!) tudhatják meg, azt is jelezzük, hogy elérhetőek-e a tartalmi kivonatok, illetve a teljes szöveges verzió.

Az elektronikus folyóiratok honlapján csaknem minden esetben lehetőség nyílik arra, hogy az elektronikus tartalomjegyzék-szolgáltatás segítségével tájékozódjunk. Ez a rendszerint ingyenes szolgáltatás igény esetén "házhoz megy", hiszen az email-cím megadásával rögtön elektronikus postaládánkba kaphatjuk a kívánt folyóirat legfrissebb számának tartalomjegyzékét, amelyből a kiválasztott cikkek könyvtárunktól megrendelhetők.

A publikálást megelőző előkészületek fontos eszközének tartjuk az "Instructions to Authors in the Health Sciences" oldalt, ahol olyan linkek találhatók, amelyek a témába vágó több, mint 3000 folyóirat szerzői útmutatóihoz vezetnek el; valamint az "IMPACT FAKTOR 1999" linket, amely egy letölthető, rtf-formátumú dokumentum.

A könyvtár honlapjának egyik kiemelkedően fontos oldala az E-JOURNALS, ahol egy - most még rövid - lista áll a kar munkaállomásain hozzáférhető elektronikus full-text folyóiratokról (Domestic Animal Endocrinology, International Journal for Parasitology, Veterinary Microbiology stb.).

Az Elsevier-előfizetésnek és a Springer Link országos konzorciumának köszönhetően olyan határterületi folyóiratok cikkállománya is elérhetővé vált, amelyek nyomtatott példányát más egyetemi könyvtár fizeti elő! Törekszünk az Állatorvos-tudományi Karon kívülről érkező igények teljesítésére is: ebben az esetben a felhasználó csak az adott folyóiratok elektronikus tartalomjegyzék-szolgáltatását látja, ebből válogat, és elküldi nekünk az igényelt cikklistát (email-ben vagy hagyományos postai úton). A könyvtár elektronikus úton (pdf-, html- vagy word-formátumban) vagy nyomtatott változatban postázza a teljes terjedelmükben hozzáférhető folyóiratcikk(ek)et.

A folyamatos folyóirat-figyelésnek köszönhetően egyre több olyan teljesszövegű folyóiratcikket olvashatunk, amelyek nem csak a kari, hanem az otthoni munkaállomásokról is szabadon hozzáférhetők! (Pl.: Annales Fennici Zoologici, Journal of Veterinary Medical Education, Reproduction.) A fent említett folyóirat-cikkek általában html- illetve pdf-formátumban olvashatók és tölthetők le.

További információ: tmakrai@univet.hu

(M. T.)

VISSZA A TARTALOMHOZ


Könyvismertető
International animal health code:
mammals, birds and bees


International animal health code: mammals, birds and bees.
9th ed. Paris : Office International des Epizooties, 2000. X, 473 p.

A "Nemzetközi állategészségügyi jogszabálygyűjtemény"-t az OIE adja közre angol, francia és spanyol nyelven.

A rendszeresen frissített kiadvány célja, hogy megakadályozza az állatbetegségek terjedését a nemzetközi élőállat-, sperma-, embrió- és állati eredetű termékek kereskedelme során. Az OIE jogszabálygyűjteménye az állatorvosi hatóságok, különböző export-/import-tevékenységgel foglalkozó cégek és a járványtani szakemberek számára alapvető dokumentum, illetve hasznos mindazoknak, akik a nemzetközi kereskedelemben bármilyen formában részt vesznek. A kiadvány az OIE-tagállamok (köztük hazánk) állatorvosi hatóságait kívánja segíteni az állategészségügyi szabályozás korszerűsítésében (az állatok, illetőleg az állati eredetű termékek nemzetközi kereskedelmében).

A jogszabályokban ajánlott előírások az - OIE A és B listás - kiemelt jelentőségű betegségekre vonatkoznak, figyelembe véve a kereskedelemben résztvevő országokban érvényesülő feltételeket is. A második rész ajánlásai azt a célt szolgálják, hogy megakadályozzák az adott betegség bevitelét az importáló országba, tekintettel a kérdéses árucikkre és annak állategészségügyi státusára az exportáló országban. Az előírások alkalmazásával biztosítani lehet a megfelelő (a legújabb tudományos eredményeket is figyelembe vévő) higiéniai szintet az import folyamán.

A jogszabálygyűjtemény mellékletében számos fontos ajánlást is tartalmaz, különös tekintettel a sperma és embrió higiénikus begyűjtésére és kezelésére, az (élő)állatok szállítására, a keltetői higiéniára. Bizonyos állatbetegségek járványügyi felügyeletével kapcsolatos előírásokat is megtalálhatunk itt. A mintaűrlapok a nemzetközi állatorvosi bizonyítványok (jog)harmonizációjának elősegítését célozzák a nemzetközi kereskedelemben (állatok, illetve állati eredetű termékek esetén).

A jogszabálygyűjtemény felépítése:

  1. általános szabályok (1.1.1. fejezet: definíciók);
  2. a különböző betegségekre vonatkozó előírások (A és B listás betegségek);
  3. mellékletek (pl. állatok szállításával kapcsolatos elvek, járványügyi felügyeleti rendszer);
  4. nemzetközi bizonyítványok mintaűrlapjai (élő állatokkal és állati eredetű termékekkel kapcsolatban).

(Maguk az A, illetve B listás betegségek is megtalálhatók az OIE honlapján, pl. angolul a http://www.oie.int/eng/maladies/en_classification.htm oldalon.)

(n. n.)

VISSZA A TARTALOMHOZ


Macskák alsó húgyúti betegségei
Válogatott bibliográfia

A fenti cikkekről könyvtárunktól másolat kérhető.

(O. É.)

VISSZA A TARTALOMHOZ


Válogatás új szerzeményeinkből

VISSZA A TARTALOMHOZ


Hogyan tájékozódnak az állatorvosok?

Az állatorvosok, szakmájuk jellegéből adódóan, sajátos módon szerzik és használják a szakmai információt. A szerző 1999-ben szakdolgozatában vizsgálata a brit állatorvosok információkeresési és -használati szokásait. A felmérés - a minta kicsinysége miatt - inkább problémafelvető, mégis számos érdekességre mutat rá.

Az állatorvosok számítógépüket leggyakrabban munkájuk adminisztrálására (szövegszerkesztés, számlázás) használják. Bár kedvenc kommunikációs csatornájuk az e-mail, szívesebben tájékozódnak folyóiratokból és konferenciakiadványokból (aktualitások). Nehéz helyzetekben elsődleges segítőik továbbra is a (tan)könyvek.

A kisebb, kevert praxisok használják a legtöbbféle információforrást. Az online könyvtári katalógusok kevésbé népszerűek, mint a Medline, vagy egyéb internetes keresők, de hiányzik az ingyen elérhető célzott állatorvosi adatbázis, és nagy igény lenne több folyóirat teljes szöveges elérésére. Ennek ellenére az internet fontosabb információforrás, mint az állatorvosi könyvtárak!

Mind a szakmai problémák megoldásában, mind az információforrások értékelésében kitüntetett szerepe van a kollégáknak, jelesül a közvetlen (nem levelező csoporton át történő) e-mail váltásnak.

A könyvtárak online (teljes szöveges) szolgáltatásaik fejlesztésével és speciális tanfolyamokkal járulhatnak hozzá ahhoz, hogy az állatorvosok egyre teljesebben ki tudják használni az elektronikus információforrásokat.

(O. É.)

A teljes tanulmány könyvtárunktól elektronikus formában is kérhető:

Wales, T.: Practice makes perfect? Practicing veterinarians' information seeking behaviour and information use: implications for information provision. London, 1999. 61 p.

VISSZA A TARTALOMHOZ


A Noctua terjesztéséért, és ezen keresztül könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítéséért
köszönetet mondunk a Magyar Állatorvosi Kamarának.


NOCTUA SIVE NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA 

Kiadja: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár 

Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit

Felelős szerkesztő: Orbán Éva

Szerkesztők: Haralyi Krisztina, Varga Zsolt 

Cím: 1078 Budapest, István u. 2. 

Tel.: (06-1) 478-4226 (Titkárság), 478-4228 (Olvasószolgálat) 

Fax: (06-1) 478-4227 

Honlap: http://konyvtar.univet.hu
e-mail: library.univet@aotk.szie.hu

VISSZA A TARTALOMHOZ