2002. március
6. évfolyam, 1. szám

ARCHÍVUM

NOCTUA

SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Grafika: Bakos Beáta


TARTALOM


Internet források -- Oktatási-tanulási segédletek Állatorvosi asszisztensek klinikai kézikönyve
Galambok fertőző betegségei -- Válogatott bibliográfia Válogatás új könyveinkből
Ki miben segít? Köszönetnyilvánítás


Internet források
Oktatási-tanulási segédletek

CLIVE On-line demonstrations

A CLIVE (Computer-aided Learning in Veterinary Education = számítógéppel támogatott oktatás/tanulás az állatorvos-tudomány területén) 6 iskola konzorciuma, amely a CAL-on alapul. A honlapon nemcsak tájékoztatót találunk a CLIVE-ról: a konzorcium ftp-szerveréről képzési célokra ingyen letölthető a program is! Találhatunk itt az alap- és posztgraduláis képzésben részt vevők számára készített magas színvonalú oktatási anyagokat, valamint szabadon hozzáférhető demo multimédia bemutatókat is.


Comparative Mammalian Brain Collections

A világ legnagyobb virtuális emlősállatagy-gyűjteménye. Az emberével együtt 17 emlősrendet képviselő, kb. 100 különböző emlősfaj agyáról készült fényképet lehet letölteni. Szintén hozzáférhetők a festett metszetekről készült felvételek, a széles választékban megtalálható: csimpánz, floridai manatus, denevér és zebra agy is. Elérhető a fajok teljes listája, kereshető a fotógyűjtemény (fotó minden állatról), információk az agy fejlődéséről, kutatásokról stb.


Clinical Pathology Lessons
(Auburn University College of Veterinary Medicine)

Állatkórtan témakörben nagy segítség ez az online tutórium. Képekkel, diagrammokkal és rövid filmekkel illusztrált tananyagokat találunk itt a leukogramtól az általános citológiáig.


Zoonotic Diseases Tutorial

Oktatási forrás a zoonózisokról állatorvostan és orvostan hallgatóknak, illetve bárkinek, aki érdeklődik a zoonózisok iránt. Szövegalapú weboldalak, melyekhez a legtöbb esetben képek, rövid leírás, diagnózis, kezelés, kontroll és referencia is kapcsolódik.

(M. T.)
VISSZA A TARTALOMHOZ


Állatorvosi asszisztensek klinikai kézikönyve

Komoly probléma vajon, ha már a cím fordításakor is bizonytalan a recenzió írója? Az állatorvosi asszisztens helyett szerepelhetne az állatápoló, a szaksegéd vagy akár a felcser kifejezés is, Magyarországon nincsen ugyanis általánosan elfogadott elnevezés rájuk. A jelen mű első kiadása 1985-ben jelent meg: akkor, amikor a nyugati kultúrákban kezdtek rájönni arra, hogy az asszisztensek nem csupán az állatorvos kiszolgálói, de a színvonalas (és elegáns) szakmai munka komoly támpillérei is. Azóta a könyv négy további kiadást ért meg, és csak az Egyesült Államokban több ezren vettek részt a szerkesztőpáros által szervezett gyakorlati oktatáson. Azt, hogy időközben a szerzők is sokat tanultak "hallgatóiktól", mi sem bizonyítja szebben, mint hogy a könyv ajánlását nekik címezték.

A könyv hat nagy részből áll, lényegileg felöleli valamenynyi háziállat, kedvtelésből tartott állat és a vadállatoknak a mindennapi klinikai munka során gyakrabban bekerülő fajai esetében alkalmazható módszereket, a velük való bánásmódot, betegségeiket, de a fő hangsúlyt a kutya-, a macska-, valamint a lópraxisra helyezi. Oldalanként egy-két különösen fontos információt külön ki is emelnek a szerzők; csupán ezen sorok végigolvasása is roppant hasznos lehet. Az ajánlott vagy felhasznált irodalom listáját valamennyi (összesen 37) fejezet végén megtalálja az olvasó.

Az első részben a fizikális klinikai vizsgálat módszereit mutatják be öt fejezetben. Szó esik a rögzítésről, a kórelőzmény jelentőségéről, a mintavételek és gyógyszerbeadások módozatairól éppúgy, mint a sebészeti gyakorlatban alkalmazható sebkezelésekről, kötések felhelyezéséről, végül pedig a boncolástechnikáról.

A második rész a kóros elváltozások klinikumával, laboratóriumi változásaival foglakozik. Itt kerülnek megemlítésre -- kifejezetten nagy terjedelemben -- a parazitológiai és mikrobiológiai ismeretek. A képalkotó műszeres diagnosztikai eljárások, és főképpen a leggyakoribb: a röntgenvizsgálat alkalmazása során nagyon jelentős szerep hárul az asszisztensekre, hiszen a helyes rögzítés sok esetben elengedhetetlen a minőségileg megfelelő, értékelhető eredményhez. Az olvasónak a klinikai onkológiába való bevezetése után fajcsoportonként esik szó a vakcinázási és féreghajtási, illetve mentesítési programokról. Az újszülött állatok kezelése és mesterséges felnevelése után az állatok lélektanába és etológiájába vezet be bennünket a könyv.

A harmadik rész egészséges és beteg kedvenceink táplálásáról ejt kifejezetten sok szót, táblázatos formában segít eligazodni a fajok takarmányozásában, külön kiemelve a munkavégző állatok táplálóanyagigényének megnövekedését. A szaporodásbiológiai és szülészeti teendők szintén gyakran "szakadnak" az asszisztensek nyakába. Külön fejezet foglalkozik az állatorvosi praxisokban mind gyakrabban megjelenő kedvtelésből tartott különleges állatok, a madarak, hüllők és kisemlősök kezelésével, a velük való bánásmóddal. Valamennyien kaptunk már kérdést aggódó gazdától, vajon neki vagy kiskorú gyermekének származhat-e problémája a kedvtelésből tartott állatkájától? Erre is választ kapunk: dicséretes, hogy harminc oldalt szenteltek a szerzők a zoonózisok témakörére. Az állattal barátságban eltöltött évek méltó -- jóllehet mégoly fájdalmas -- lezárása a súlyosan beteg állat fájdalommentes végleges elaltatása, melynek módjairól is említést tesz a mű. Közvetlen ezután kerülnek bemutatásra az embernek az állattal való kapcsolata és az állatpszichológia alapjai.

A negyedik rész fejezeteiben az altatással, érzéstelenítéssel, fájdalomcsillapítással, illetve egyéb gyógyszertani ismeretekkel bővülhet az olvasó tudása; néha már-már az az ember érzése, talán kicsit "túl is lőnek" a szerzők az asszisztensek számára szükséges mennyiségen.

Az ötödik részből a sebészeti kezelések mikéntjére, az aszeptikus beöltözés módjára, a különböző műszerek elnevezésére, a sterilezés szabályaira találunk jól illusztrált leírást. A sebészi asszisztencia, különböző műtéti protokollok és belgyógyászati kezelések vázlatos említése, a sürgősségi ellátás és az állatorvosi fogászat alapjai szintén részét képezik ezen résznek. Külön fejezetekben esik szó a ló, valamint az élelmiszertermelő állatok belgyógyászati betegségeiről és sebészi ellátásuk lehetőségeiről.

A hatodik rész az állatorvosi praxismenedzsment és az önmenedzselés amerikai, de sok esetben messzemenően helyeselhető tézisei kerülnek megemlítésre: soha nem szabad elfelejteni, hogy az állatorvos és valamennyi munkatársa csak részben (talán, ha 50 %-ban) gyógyítja az állatokat, éppoly komoly jelentőséggel bír a tulajdonos, az aggódó gazdi pszichéjének ápolása is. Külön említést érdemel az alighanem mindenki által "imádott" adminisztráció jelentőségére való figyelem felhívása; számos remek formanyomtatványra mutat be példát a fejezet, majd megemlíti a számítógépes adatkezelés és -értékelés lehetőségeit is. A személyzeti kérdések és a munkahelyi biztonsági kérdések tárgyalása után már csupán egy fejezet marad hátra. Talán szimbolikus jelentése is van, hogy a könyv a stresszről szólva nem annyira az állatokat, mint inkább a munkatársainkat és saját személyünket veszi górcső alá: a munka, melynek szépsége semmiképpen el nem vitatható, nem könnyű, sőt néha fogcsikorgatóan nehéz, de felkészülten (amit ez a könyv biztosítani hivatott), minden átmeneti probléma megoldható.

A lexikon méretű kézikönyv amerikai mentalitást tükröz, ahol az állattartás komolyabb szinten áll, az embereknek a társállatokhoz való ragaszkodása nagyobb. Némely esetben furcsa ugyan a látszólagosan össze nem függő témák egymás után való ömlesztése, de a műnek talán az egyetlen tényleges hibájaként az esetenként rossz minőségű és felbontású fekete-fehér fényképfelvételek bemutatása róható fel.

A több mint ötven (!), többségében állatorvosi végzettségű szerző által összeállított könyv jó arányokkal felépített, számos olyan információt tartalmaz, melyek -- vélhetően és sajnálatosan -- számos állatorvos tudásából is hiányoznak. A mű „Biblia” az állatorvosi asszisztensi hivatást választók számára éppúgy, mint a praxismenedzsment érdekeit szem előtt tartó valamennyi állatorvosnak.

(Dr. Molnár Viktor)
Clinical textbook for veterinary technicians. McCurnin, D. M., Bassert, J. M. (eds.). 5 ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 2002. 944 p.
VISSZA A TARTALOMHOZ


Galambok fertőző betegségei
Válogatott bibliográfia

A fenti cikkekről könyvtárunktól másolat kérhető.

(O. É.)
VISSZA A TARTALOMHOZ


Válogatás új könyveinkből

VISSZA A TARTALOMHOZ


Ki miben segít?

VISSZA A TARTALOMHOZ


Köszönetnyilvánítás

Előző számunkból adományozóink közül sajnálatos módon kimaradt a Klinikus Állatorvosok Egyesülete Kisállat Szekció. Köszönjük a tőlük kapott kiadványokat!

VISSZA A TARTALOMHOZ


A Noctua terjesztéséért, és ezen keresztül könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítéséért
köszönetet mondunk a Magyar Állatorvosi Kamarának.

NOCTUA SIVE NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Kiadja: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár

Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit

Felelős szerkesztő: Orbán Éva

Szerkesztők: Haralyi Krisztina, Varga Zsolt

Cím: 1078 Budapest, István u. 2.

Tel.: (06-1) 478-4226 (Titkárság), 478-4228 (Olvasószolgálat)

Fax: (06-1) 478-4227

Honlap: http://konyvtar.univet.hu
e-mail: library.univet@aotk.szie.hu

VISSZA A TARTALOMHOZ