2002. július
6. évfolyam, 3. szám

ARCHIVUM

NOCTUA

SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Grafika: Bakos Beáta


TARTALOM


Új szerep változó környezetben A könyvtár nyári nyitvatartása
Pillantás a jövőbe Könyvtári szolgálat klinikus állatorvosoknak
Kölcsönözhető CD-k Jeles napok -- jeles emberek


Új szerep változó környezetben

A könyvtáros egyre gyakrabban találkozik elektronikusan tárolt, többnyire hálózatba szervezett információkkal.

Egyre több gondot fordítunk arra, hogy az adatbázisok, az információs "csomagok" és a teljes szövegű elektronikus dokumentumok elérése zökkenőmentes legyen. Konzorciumokba tömörülünk a számunkra legelőnyösebb beszerzési lehetőség biztosítása érdekében, és továbbképzéseken veszünk részt, hogy a felhasználóképzésben tudásunk legjavát nyújthassuk.

Az élet minden területén rohamos a fejlődés, miért pont a könyvtár, a "tudományos műhely" maradna ki ebből? Minden új, az elnevezés: internet könyvtáros; a tantárgy, amit a könyvtárosok oktatnak: könyvtári informatika; a lehetőségek a szakirodalom elérésére: EISz (Elektronikus Információ Szolgáltatás).

Az információ hordozója változik, a technika változik, a kutatás módja változik, és a követelmények változnak. Csak egy marad, a szerep, még akkor is, ha az is új értelmet kap. A közvetítő, a feltáró, a szolgáltató, a tanító szerep. De a hagyományos könyvtárosi készségekre még ma is szükség van. Érteni kell az információkereséshez, bírni kell az új befogadására való készséggel. Alkalmazkodni kell a változó igényekhez és megosztani a tapasztalatokat a felhasználókkal.

A mai értelemben vett felhasználóképzés már az iskolapadban elkezdődik és -- szintén egy új kifejezéssel élve -- az élethosszig tartó tanulás során végigkíséri pályánkat. Nem "megkövült" tananyaggal, hanem naprakész információátadással, az állandóan bővülő lehetőségek ismertetésével, a figyelemfelhívással, az elektronikus lehetőségek teljes tárházának kihasználásával. Új módszereket "vetünk" be, hogy az egyre bővülő információáradatot minél hatékonyabban tudjuk továbbítani a lehető legszélesebb szakmai kör számára. A könyvtár weboldalain linkgyűjteményeket hozunk létre és oktató bemutatás, ún. tutorial segítségével adunk eligazítást.

Terveink közt szerepel a speciális tanfolyamok meghirdetése mellett az elektronikus úton elérhető segédletek számának növelése, az internetes konzultáció lehetősége. Minderről szól majd az állatorvosi információs szakemberek 2003-ban Budapesten megrendezésre kerülő konferenciája.

A nyár sem lesz "uborkaszezon" számunkra. A könyvtár folyóiratainak, adatbázisainak 2003-ra szóló előfizetése és a könyvbeszerzési pályázatok megvalósítása biztosítja, hogy a hallgatók, az oktatók, a kutatók és a gyakorló állatorvosok számára továbbra is emelt szinten tarthassuk szolgáltatásainkat.

Az Állatorvos-tudományi Könyvtár nevében, az új szerepben is kívánok minden kedves Olvasónknak jó pihenést, kellemes nyaralást az őszi viszontlátásig!

Szabóné Szávay Judit
VISSZA A TARTALOMHOZ


A könyvtár nyári nyitvatartása

2002. július 1 -- 26.
hétfő -- csütörtök 830 -- 1600
péntek 900 -- 1300
2002. július 29. -- augusztus 20.
ZÁRVA
2002. augusztus 21 -- 30.
hétfő -- csütörtök 830 -- 1600
péntek 900 -- 1300

VISSZA A TARTALOMHOZ


Pillantás a jövőbe

2000 szeptemberében 100 amerikai gyakorló állatorvos és szakértő ötleteit kérték arra vonatkozóan: milyennek képzelik a praxist 10 év múlva? Ezekből az ötletekből rajzolták fel szakértők a következő jövőképet.

A praxis menedzsment jól képzett és anyagilag elismert praxis menedzserek feladata lesz, akik ismerik az ipari teljesítménymérés fortélyait, állatorvosi konzulensek, könyvelési, berendezési és egyéb szakértők segítségét veszik igénybe. Az állatorvosok bevételei a jelenleginek kettő-négyszeresére emelkednek. A heti munkaidő 35-40 óra lesz, évente nyolc hét szabadság, és további juttatások járnak a jól fizetett munkatársaknak. A teljes javadalmazási szerkezet átalakul a szakma igényei szerint.

Az állatorvosok folyamatosan áldoznak valamennyi alkalmazottuk továbbképzésére, amely a szakmai, kommunikációs és ún. életkészségekre is kiterjed. A távoktatási lehetőségek kihasználása és a specializáció lesz a jellemző. Az asszisztensek (technikusok) is jogosultak lesznek bizonyos állapotok diagnosztizálására és a kezelés meghatározására.

A friss diplomások nagy önbizalommal és pozitív önértékeléssel kerülnek ki az oktatásból. Ismerni fogják a tárgyalás és az üzlet lezárásának a művészetét, tisztában lesznek azzal, hogy az állatorvosi praxis üzlet, és felkészülten, jó kommunikációs készségekkel felvértezve foglalkoznak majd a pénzügyekkel, a praxis menedzseléssel. A legtöbb praxis teljesen számítógépesített lesz, sőt egy országos adatbázishoz kapcsolódva a szakma pontosan tájékozódik majd a betegségek előfordulásáról, a kezelések hatékonyságáról és egyes üzleti stratégiák sikerességéről.

Az állatorvosok sokat tanulnak majd az emberorvoslás csúcstechnológiájából, és több orvos javasolja majd házikedvencek tartását az emberi egészség védelme érdekében. A humán és állatorvosok együtt kezdik tanulmányaikat és csak később szakosodnak. Az állatorvosok büszkék lesznek orvosi képzettségükre és szakértelmükre.

Minden családi egészségbiztosítás kiterjed majd a kedvencekre. A társállatok jogilag nem tulajdonként fognak szerepelni. Az állatorvosok tudatosítják, hogy az állatok is magasabb szintű ellátást igényelnek, ami biztosítás révén finanszírozható. Az állattartók az állatorvost a családi egészséggondozó csapat tagjának tekintik majd. Az állatorvosok információt nyújtanak a kedvencek és az egészség kapcsolatáról, a gazdák pedig vállalják az állatorvosi ellátás költségeit. Növekszik a házikedvencek száma és -- a javuló ellátás révén -- életkoruk is. Együtt utaznak gazdáikkal, és temetőkben helyezik őket örök nyugalomra. Az állatorvosok a gazdákat elküldik orvoshoz, és állategészségügyi információkkal szolgálják az egészségügyi ellátás többi szereplőjét.

FALLEX, M. D.: Looking ahead a decade. = Veterinary Economics. Special edition. 2001. Summer. pp. 4-13.
VISSZA A TARTALOMHOZ


Könyvtári szolgálat klinikus állatorvosoknak

A texasi egyetem könyvtárosai számoltak be egy olyan szolgáltatásról, amely az állatorvoslás területén szinte egyedülálló. Egy-egy könyvtáros heti egy-két alkalommal részt vesz a kis- vagy nagyállat klinikák vizitjén, a betegbemutatáson és az esetmegbeszéléseken, hogy elősegítse a gyógyítást, kiegészítse a gyakorlati képzést, és propagálja az állatorvosi könyvtár szolgáltatásait. Ezeken az alkalmakon tájékozódnak az igényekről, felveszik a "rendeléseket", majd a könyvtárba visszatérve elvégzik a keresést, lemásolják a szükséges dokumentumokat, és még ugyanazon a napon személyesen, házi postával vagy e-mailben visszajuttatják a rendelőbe vagy a tanterembe a kért információt.

Feladatuk általában:

  1. irodalomkutatás a CAB, Current Contents, Medline, Biosis Previews, Zoological Record, Agricola és más adatbázisokból,
  2. dokumentum vagy fénymásolat igénylések átvétele és teljesítése,
  3. tudományos fogalmak felelevenítése és elmélyítése,
  4. konzultáció a hallgatókkal és az oktatókkal az igényeiknek legmegfelelőbb forrásokról.

A munkáról pontos statisztikát készítenek, amely szerint az utóbbi hat évben lineárisan emelkedik a kérdések száma. A kisállat-klinikán több keresést igényelnek, mint a nagyállatoknál.

A klinikai állatorvosi könyvtárosság érdekes feladat, és kiváló lehetőség az információs igények árnyalt és alapos megismerésére. Nem is lehet jobb alkalmat találni arra, hogy a hallgatók belássák a folyamatos önképzés szükségességét és elsajátítsák a megfelelő készségeket. Figyelemre méltó, hogy Texasban 2001-től a szolgáltatás minden eleme ingyenes.

OLMSTADT, W. et al.: Clinical veterinary librarianship -- the Texas A&M University experience. = Bull. Med. Libr. Assoc. 2001. 89. 4. 395-396.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Kölcsönözhető CD-k

Könyvtárunk CD-ROM gyűjteménye örvendetesen szaporodik. Ezek a dokumentumok egy hétre kölcsönözhetőek, darabonként 3000,- forintos letéttel.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Jeles napok -- jeles emberek

Kevesen tudják, hogy az Állatorvos-tudományi Könyvtárhoz jelentős történeti gyűjtemények tartoznak: a Magyary-Kossa Gyuláról elnevezett 5000 kötetes történeti könyvgyűjtemény, az állatorvoslás tárgyi eszközeit, az állatorvosképzés történetét és ifj. Vastagh György állatszobrait bemutató múzeum, valamint a főiskolai, egyetemi, kari iratokat őrző levéltár. Ez a három gyűjtemény a történeti kutatások kimeríthetetlen forrása, amelynek feltárására mindig kevesebb lehetőségünk és erőnk marad, mint amennyit szeretnénk, s amennyit ezek a páratlan dokumentumok, tárgyak megérdemelnének.

A levéltári anyagból időről időre kötetbe szerkesztett szemelvények megjelenéséről legutóbb a Noctua 1999. 3. évfolyamának 2. számában adtunk hírt, amikor elkészült a sorozat negyedik darabja, "Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. 1876-1945" címmel. Az ötödik, az 1945 utáni időszakot átfogó, gyűjtemény az év végén lát majd napvilágot.

Az elmúlt két esztendőben új irányt vett a feldolgozómunka: a levéltár anyagában több száz régi kép és fénykép található, amelyeknek digitalizálása és azonosítása nagymértékben segítené a kutatást. Időközben az egykori egyetemi fotólabor anyaga is bekerült a levéltárba több ezer képkockán megörökítve az utóbbi ötven év eseményeit.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával sikerült a képek jó részét elektronikus hordozóra tenni, és egy kisebb részüket a fenti címen CD-ROM formában megjelentetni. Ez az anyag mindenki számára hozzáférhető a könyvtár honlapján az Állatorvos-történeti források menüpont alatt.

"Jeles napok -- jeles emberek. Képek a magyar állatorvosképzés és állatorvoslás történetéből. I." A cím sokat sejtető. A "jeles napok" az állatorvosképzés megindulásának nagy évfordulóit: az egyetlen felvételen megörökített 150., majd a bőségesen dokumentált 175. és 200. évfordulókat jelentik, a "jeles emberek" fejezetben pedig az állatorvos-képzés kiemelkedő személyiségeit találjuk meg. Legtöbben egy-egy portréról tekintenek ránk, de a legnagyobbak működését több képen is megörökítették. Természetesen Hutyráé a leggazdagabb képanyag, amely szülőházától ravataláig mutat be mozzanatokat a "rector magnificus" életéből. Egyaránt láthatunk rajzot Tolnay mesteréről, Wolsteinről, és színes arcképet az utóbbi esztendőkben elvesztett Bartha Adorjánról, Holló Ferencről stb. Egy-egy képről régi idők állatorvosait és jellemző viseletüket is megismerhetjük.

A CD-n, illetve a honlapon látható mintegy kétszáz kép erőteljes válogatás. A címben található "I." ígéret, hogy a képek digitalizálását végző, Lami professzor úr támogatásával a "nyomozást" vezető, és a kísérő szövegeket készítő Drobinoha Angéla munkája nyomán az anyag folyamatosan bővül, teljesebb lesz. Az elektronikus megoldás azt is megengedi, hogy a feldolgozás előrehaladtával bővítsük a képtárat, kijavítsuk az esetleges hibákat, és kiegészítsük a magyarázatokat.

Az érdeklődő azonban már most olyan virtuális arcképcsarnokba léphet be, amelyben önkéntelenül is csendben leveszi a kalapját.

(O. É.)
VISSZA A TARTALOMHOZ


A Noctua terjesztéséért, és ezen keresztül könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítéséért
köszönetet mondunk a Magyar Állatorvosi Kamarának.

NOCTUA SIVE NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Kiadja: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár

Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit

Felelős szerkesztő: Orbán Éva

Szerkesztők: Haralyi Krisztina, Varga Zsolt

Cím: 1078 Budapest, István u. 2.

Tel.: (06-1) 478-4226 (Titkárság), 478-4228 (Olvasószolgálat)

Fax: (06-1) 478-4227

Honlap: http://konyvtar.univet.hu
e-mail: library.univet@aotk.szie.hu

VISSZA A TARTALOMHOZ