2003. május
7. évfolyam, 2. szám

ARCHIVUM

NOCTUA

SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Grafika: Bakos Beáta


TARTALOM


Az állatorvos: információ-forrás Kállai: Egértan
Hivatkozások továbbhasznosítása Egészséges túlélés
Válogatott internet források Válogatás új könyveinkből


Az állatorvos: információ-forrás

Egy amerikai felméréssorozat tanúsága szerint az állatorvosoknak nemcsak a gyógyításban van fontos szerepük. A National Animal Health Monitoring System 1994-ben és 1997-ben végzett 18, illetve 23 államra kiterjedő felmérést több száz marha- és borjúhús termelő körében arra vonatkozóan, hogy honnét szerzik az állattartáshoz szükséges ismereteiket. Kiderült, hogy az állategészségügyi problémákkal, takarmányozással és a termelés szervezésével kapcsolatos ismeretek legfontosabb forrása az állatorvos.

1994-ben az állatorvosok az egészségügyi és termelési kérdésekben számítottak fő információ-forrásnak (42,7, ill. 26,8 %), míg a takarmányozásban a gazdák saját ismereteikre és képzettségükre támaszkodtak elsősorban, de az állatorvosok ezen a területen is megelőzték a takarmány-kereskedőket. Fontos ismeretforrásként értékelték a családtagokat, a szövetkezetek, egyetemek szaktanácsadóit és a mezőgazdasági és "szarvasmarhás" folyóiratokat is.

1997-ben 2.713 gazda 60,8 %-a tekintette az állatorvost nagyon fontos információ-forrásnak mindhárom területen. Utánuk következnek 24,1 %-kal a képző intézmények, szövetkezetek oktatói és szaktanácsadói, a többi gazda (22,7 %), a kereskedők, a szaklapok, a termelői szervezetek, a tömegkommunikáció, végül a tanácsadók (consultants).

Más felmérések bizonyítják, hogy hasonló a helyzet a tejtermelők és a sertéstartók körében is. Erre a fontos szerepre már a képzés során érdemes lenne felkészíteni a pályára lépőket.

(O. É.)
Forrás: <http://www.aphis.usda.gov/vs/ceah/cahm/>

VISSZA A TARTALOMHOZ


Kállai: Egértan

Az utóbbi két évben elkényeztetnek bennünket: szinte minden számunkban új tankönyvnek örülhetünk. Most is így van: megjelent Kállai László professzor "Laborállatkönyv. Laboratóriumi állatok tartása, tenyésztése és alapvető kísérleti technikái" című hiánypótló munkája.

Az előszóból megtudjuk, hogy a "könyv fölhasználói mindazok, akik közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba kerülnek kísérleti állatokkal... biolaboránsok, asszisztensek, technikusok, technológusok, kutatók, kísérletvezetők, specialisták." Egyaránt megtalálhatók tehát benne az alapvető tudnivalók, és a tenyésztőknek, kísérletezőknek szükséges mélyebb ismeretek.

A könyv a laborállatokkal kapcsolatos valamennyi kérdéskört felöleli: a kísérletezés jogi szabályozását; a laborállatként használt fajok ismertetését a kísérletek szemszögéből; az állatházak technikai feltételeit; a környezeti, személyi és állathigiéniai követelményeket; a laborállatok betegségeit, táplálását, genetikáját; a tenyésztési kérdéseket, beleértve a szervezési, üzemtani, gazdasági problémákat; a kezeléseket; és segítséget is nyújt az olvasóknak a kísérletek tervezéséhez is. A könyv végén megtalálhatók a legfontosabb szakkifejezések magyarázatai, laborállatos és állatvédő szervezetek adatai, és a témába vágó folyóiratok, könyvek, internet oldalak válogatott gyűjteménye. A közel hatszáz oldalon az eligazodást tárgymutató könnyíti meg.

A könyvet -- Kállai professzor gazdag életművének, tapasztalatainak és oktatói gyakorlatának összegzését -- átszövi az egyszerűség és a szerző sajátos humora, amellyel csak a bölcsek tudják azt az ügyet, tárgyat szemlélni, amelyre az életüket feltették.

A Laborállatkönyv megrendelhető a kiadótól levélben: Kallé-K Kft, 1074 Budapest, Vörösmarty u. 15., Faxon: 06(1) 321-1598 vagy beszerezhető a könyvtárban.

(O. É.)
Kállai László: Laborállatkönyv. Laboratóriumi állatok tartása, tenyésztése és alapvető kísérleti technikái. Budapest: Kallé-K Kft. 2003. 562 p. 3.800,- Ft
VISSZA A TARTALOMHOZ


Hivatkozások továbbhasznosítása

Régi vágyunk teljesült, amikor a könyvtár nemrégiben új számítógépes programmal, egy bibliográfiai adatbázis-építő és -kezelő szoftverrel gyarapodott.

A program segítségével adatbázis építhető

A bevitt adatok tetszés szerint kereshetők, kombinálhatók, rendezhetők, az egyes adatbázisok között mozgathatók a tételek.

A program előre meghatározott rekord-formátumokkal, az adatok importálását segítő ún. "filterrel", illetve a megjelenítési és export formátum előzetes meghatározásával támogatja a használókat, de minden moduljában lehetőség van az egyéni beállítások megadására is.

Mire használható a program?

Kiegészítő lehetőség a terminológiai, helyesírási ellenőrzés, képek és internet kapcsolatok hozzáfűzése a hivatkozáshoz (pl. a teljes szöveg elérése egy kattintással), a hálózati változatban az adatbázisok közös használata stb.

Mindenképpen ajánljuk a programot azoknak, akik folyamatosan sok szakirodalmi hivatkozással dolgoznak, PhD dolgozatot készítenek, kutatnak, cikkeket írnak, saját publikációikat akarják nyilvántartani, vagy csak a mindennapi munkájukhoz szükséges, egyre bővülő szakirodalmi anyagot szeretik naprakészen rendben tartani.

Az adatbázis kipróbálására bárkit várunk a könyvtár új oktatótermében, de az interneten is találhatók további információk a <http://www.isiresearchsoft.com/rshome.asp> címen, ahonnan tesztverziók tölthetők le.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Egészséges túlélés

Az állatorvosi szakma bővelkedik stresszhelyzetekben, olyan szituációkban, amelyekben az ember elfelejt vigyázni magára. Ilyenkor egyesek feszültek lesznek, felhúzzák magukat, míg mások megőrzik hidegvérüket. Az állatorvosi szakma emberi oldalát elemző Catanzaro* szerint a nehéz helyzetek megfelelő kezeléséhez két dologra van szükség: egészséges életvitelre és jó humorra.

Aki egészségesen él (változatos, megfelelő energiatartalmú ételt fogyaszt, kellő időt szán a pihenésre és kedvteléseinek folytatására, testét és lelkét folyamatosan edzi) könnyebben mozgósítja energiáit egy probléma megoldására, megbirkózik a stresszel. Az össze-vissza táplálkozó, a munkában elvesző ember viszont könnyen kerül nehéz helyzetbe.

A megfelelő életvitel azonban önmagában nem véd meg a stressztől, ha nem párosul kedvező attitűddel, ha nem szövi át a humor a munkahelyeket is. Catanzaro kifogásolja, hogy Amerikában a nyelvi jelenségekben is határozott eltolódás érezhető a szemléletes, "laza" kifejezések felől a túlzott hivataloskodás irányába. (Az "ég" helyett például "ózonréteget" mondunk.) Úgy véli, nagyon visszahúzódunk saját "falaink" közé, folyton attól rettegünk, mit szólnak megnyilvánulásainkhoz mások, és inkább hallgatunk.

Humorral kell szemlélnünk önmagunkat. Nagyobb tűrőképességre (vastagabb bőrre) van szükség ahhoz, hogy esetleg konfliktusok árán, de szabadabban kommunikáljunk a munkahelyünkön. Ezáltal menne előbbre a világ. Nem kell félnünk a viccelődéstől, az anekdotázástól munka közben sem.

Helyezzük saját testi és lelki jóllétünket előtérbe, hiszen enélkül személyes és szakmai céljainkat sem érhetjük el, képtelenné válunk feladataink ellátására. Ha a nehézségeket kihívásként, fejlődési lehetőségként fogjuk fel, egészséges szintre csökkentjük a ránk nehezedő terheket. És soha ne feledjük: "Ha már mindent kipróbáltunk, akkor is vannak még lehetőségek".

* Catanzaro, T. E.: Keys to coping: a healthy life-style and a healthy sense of humor. = Journal of the American Veterinary Medical Association. 1992. 200. 4. 441-442.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Válogatott internet források
EURÓPAI UNIÓ

A honlapunkon megtalálható bővebb, klikkenthető gyűjteménnyel az állategészségügyi szakemberek és állatorvosok eligazodását szeretnénk segíteni az Európai Unió rendszerében. Általában az angol nyelvű honlapokhoz vezető kapcsolatot adjuk meg, de természetesen a legtöbb anyag az Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető.

VISSZA A TARTALOMHOZ


Válogatás új könyveinkből

VISSZA A TARTALOMHOZ


A Noctua terjesztéséért, és ezen keresztül könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítéséért
köszönetet mondunk a Magyar Állatorvosi Kamarának.

NOCTUA SIVE NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA

Kiadja: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár

Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit

Felelős szerkesztő: Orbán Éva

Szerkesztők: Haralyi Krisztina, Varga Zsolt

Cím: 1078 Budapest, István u. 2.

Tel.: (06-1) 478-4226 (Titkárság), 478-4228 (Olvasószolgálat)

Fax: (06-1) 478-4227

Honlap: http://konyvtar.univet.hu
e-mail: library.univet@aotk.szie.hu

VISSZA A TARTALOMHOZ