A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Azary Ákos
(1850-1888)
ALKOTÓ: Telcs Ede

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:
1905. szeptember 3.


A MŰ HELYE: Budapest, István út 2.
ÁOTK Park


FOTÓ: Gaál Tibor dr.

Arcképe (fénykép) * bronz érme

Azary Ákos (1850-1888) orvosdoktor, állatorvos, a belgyógyászat ny. r. tanára, az állat-járványtan és az állat-egészségügyi rendészet magántanára, a hússzemle és az állatorvosi rendészet előadója volt a M. Kir. Állatorvosi Tanintézetben 1882-től 1888-ig.
A Magyar Országos Állatorvos Egyesület (MOÁE) 1901. évi közgyűlésén Szakáll Gyula, az egyesület választmányi tagja, vetette fel az eszmét, hogy állítsanak Azary Ákosnak emlékszobrot. Javaslata fogékony talajra talált az állatorvosok szívében és adakozásuk lehetővé tette, hogy Telcs Ede szobrászművésszel elkészíttessék Azary professzor bronz mellszobrát, az első magyar állatorvosi szobrot. A szobor leleplezési ünnepsége 1905. szeptember 3-án volt az Állatorvosi Főiskola parkjában. Az ünnepségen a főiskola tanári karán és hallgatóin kívül részt vettek a VIII. Nemzetközi Állatorvosi Kongresszusra a világ különböző tájairól és hazánk minden vidékéről Budapestre érkezett állatorvosok is. Az ünnepi beszédet Hutÿra Ferenc, a főiskola rektora tartotta. (MMJ)

Irodalom:
1. Hutyra F.: Dr. Azary Ákos emlékezete. = Állatorvosi Lapok, 1905. 18. 786-792.