A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Sályi Gyula
(1903-1982)
ALKOTÓ: Domonkos Béla

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:
2003. október 17.


A MŰ HELYE: Budapest,István út 2.
ÁOTK Park


FOTÓ: Radics József

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény)

Sályi Gyula (1903-1982) állatorvosdoktor, Kossuth-díjas egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a Kórbonctani Tanszék vezetője (1941-1965) intézményünknek 1950-1951-ben dékánja, 1958-tól 1963-ig igazgatója, illetve 1962-től rektora.
Sályi professzor bronz mellszobrát, Domonkos Béla szobrászművész alkotását, 2003. október 17-én avatták fel a tanszéke előtti parkban, az Országos Állatorvos Nap rendezvényei keretében. Az avatás előtt az aulában tartott ünnepség során Kardeván Andor professzor megemlékező előadást tartott "100 éve született Sályi professzor" címmel. Szoboravató beszédet Vetési Ferenc professzor mondott, amelyben lírai hangon emlékezett egykori tanárára és mesterére, valamint méltatta a művészi ábrázolást. (MMJ)

Irodalom:
Vetési Ferenc: Szoboravatási ünnepség Sályi Gyula professzor születésének 100. évfordulója alkalmából. = Állatorvosi Kamarai Hírek. 2003. XIV. (5.) 10-13.
Rendezvények. Országos Állatorvos Nap. 2003. Szoboravatások. = Magyar Állatorvosok Lapja. 2004. 126. (1.) 60-61.