A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Szakáll Gyula
(1872-1903)
A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1983. december 14

A MŰ HELYE: Bana

FOTÓ: Hajdu Péter

Szakáll Gyula (1872-1903) állatorvos, bölcsészdoktor, Nádaskay Béla segédje, az M. Kir. Állatorvosi Akadémia Anatómiai Tanszékén 1891-től 1896-ig, az összehasonlító anatómia magántanára, az első magyar nyelvű madáranatómia szerzője.
1983. december 14-én Szakáll Gyula emlékművet avattak a Komárom megyei Bana községben, a község társadalmi szervei és a megye állatorvosainak kezdeményezésére Szakáll Gyula halálának 80. évfordulója alkalmából. A község büszke szülöttére, aki rövid életében is sok értékkel gazdagította az állatorvos-tudományt. Az emlékmű ruskicai márványtábláján az alábbi felirat olvasható: "BANA KÖZSÉGBEN SZÜLETETT DR. SZAKÁLL GYULA (1872-1903) ÁLLATORVOS-ANATÓMUS / AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ ANATÓMIA NEVES KUTATÓJA "QUEM DII DILIGUNT ADOLESCENS MORITUR" (magyarul: Akit az istenek szeretnek, az fiatalon hal meg). Az emlékművet a Komárom és Vidéke ÁFÉSZ Ácsi Kőfaragó Üzeme készítette. Az avatás előtti ünnepi ülés szónoka Karasszon Dénes c. egyet. docens volt. Az emlékművet Kardeván Andor tanszékvezető egyetemi tanár, az Állatorvostudományi Egyetem rektora avatta fel. (MMJ)

Irodalom:
Fehér Gy.: Szakáll Gyula-emlékülés és emlékművének leleplezése szülőhelyén. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1984. 39. (8.) 507.
Nedeczky Á..: Komárom megye állatorvos-történeti emlékei. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1987. 42. (6.) 306.