A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Semsey Géza
(1894-1947)
MÉRET: 12,8 x 8,5 cm

JELLEGZETESSÉG: Semsey Géza fiatalkori arcképe.

FORRÁS: ÁOTE Levéltár 15. fond, 5. doboz

Semsey Géza (1894-1947) székesfővárosi állatorvost kérte fel a M. kir. Állatorvosi Főiskola 1929-ben, Breuer Albert visszavonulása után, a húshigiénia oktatására. Személyében a bakteriológiai húsvizsgálat hazai megalapítóját tisztelhetjük. 1921-ben nevezték ki az állatorvosi tisztivizsga bizottság tagjává, majd 1932-ben az Országos Állategészségügyi Tanács tagja lett. Magántanári képesítését 1933-ban a bakteriológiai húsvizsgálat témaköréből szerezte. Igazgatóhelyettese volt a fővárosi közvágóhidaknak. 1941-ben egyetem ny. rk. tanári rangban a tejhigiéniai laboratórium veztésével bízták meg. Munkássága szorosan összefonódott elődjének, Breuer Albertnek a tevékenységével. Az utódok kettőjük összefonódó emlékének tiszteletére rendezik a Breuer-Semsey Napokat. (D.A.)