A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható. A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Magyar állatorvos-anatómusok emlékérme
ALKOTÓ: Kiss György

A KÉSZÍTÉS IDEJE:
1986


MÉRET: 110 mm átmérő

LELŐHELY: Állatorvos-történeti Gyűjtemény

Nádaskay arcképe (fénykép) * Nádaskay arcképe (festmény, Könyvtár) * Nádaskay arcképe (festmény, Szülészet) * Nádaskay arcképe (festmény, Anatómia) * Nádaskay szobra * Nádaskay érme * Nádaskay–Hagenlocher díj * Szabó arcképe (fénykép) Zimmermann arcképe (fénykép) * Zimmermann arcképe (festmény) * Zimmermann szobra (ÁOTK Park) * Zimmermann szobra (Anatómia Tanszék) * Zimmermann szobra (Mór) * Zimmermann emléktáblája (Mór) * Zimmermann emléktáblája (Budapest) * Zimmermann érme * Zimmermann iskolaérem

Az Állatorvos Anatómusok Európai Szövetsége XVI. Kongresszusának Szervező Bizottsága megbízásából az Anatómiai Tanszék első három professzorának portréját egy érmen örökítette meg Kiss György szobrászművész.
Szabó Alajos (1818-1904) orvosdoktor, állatorvos a Pesti Állatgyógyintézet igazgatója és 1851-1884-ig a bonctan első tanára. Szabó professzor egyúttal az élettan, a tenyész- és szülészettan, a törvényszéki állatorvostan és rövid ideig a kórbonctan előadója is volt. Munkái közül kiemelkednek: "A hasznos emlősállatok bonc- és élettana (1852), A hasznos háziállatok életkórisméje (1852), A háziállatok bonctana tekintettel az élettanra (1877)" című könyvei.
Nádaskay Béla (1848-1933) állatorvos és orvosdoktor, a leíró és tájbonctan tanára 1883-tól 1909-ig. Az első magyar állatorvosi folyóiratot a "Veterinarius"-t ő alapította 1878-ban, melynek első szerkesztője és kiadója is volt. A "Magyarországi állatorvos-egylet" alapító tagja, sok éven át titkára, majd alelnöke. Az Anatómiai tanszék múzeumának szervezője. 1877-ben jelent meg " A hasznos háziállatok leíró bonctana" c. kézikönyve.
Zimmermann Ágoston (1875-1963) életrajzi adatai Zimmermann személyi plakettjének leírásánál találhatók.
A 110 mm átmérőjű bronz érem előlapján Szabó Alajos, Nádaskay Béla és Zimmermann Ágoston professzorok szembe és kissé balra tekintő domborművű mellképe látható, aláírásuk bevésett másolatával. A bal szélen "KGY 86" jelzés van. A hátlapon egy emlősállat domborművű torzója látható, fölötte "ANATÓMIAI", alatta "TANSZÉK/ 1851-1986" felirat van. (MMJ)