(Magyar) Küldetésnyilatkozat

Only in Hungarian!

A Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum
Ügyrendjének 6. melléklete (2020.02.29.)

Az Állatorvos-történeti Gyűjtemény küldetésnyilatkozata

„Hisz mindnyájunknak közös érdeke, hogy együtt legyen minden olyan emlék,

amely szemléltetően mutatja be a magyar állatgyógyászat

és a magyar állatorvostudomány fejlődését…”

Daday András, 1936

Az Állatorvos-történeti Gyűjtemény az ország egyetlen muzeális gyűjteménye, mely az agrár-, és orvostörténet szakterületén belül elsősorban a magyar állatgyógyászat, állategészségügy és állatorvosképzés történetének tárgyi, írott és íratlan emlékeit gyűjti, őrzi, feldolgozza, bemutatja és kutathatóvá teszi.

Az Állatorvos-történeti Gyűjtemény küldetése

1. az említett területeken a tudásvagyon gyarapítása, megőrzése, közzététele, népszerűsítése révén

a) az állatorvos-történeti kutatás elősegítése,

b) az állatorvosképzés támogatása,

c) az állatorvosképző intézmény és az állatorvosi szakma társadalmi elismertségének a növelése;

2. a hagyományőrzés, ami alatt nemcsak a szakmai munkát értjük, hanem a kapcsolatépítés lehetőségét, a társas együttlétet is, ami a hagyományok továbbélését biztosítja. A Múzeum összeköt és kapcsolatokat teremt a szakma, az egyetem, a levéltár, a könyvtár, illetve a tanárok, a diákok, a kutatók, a szakemberek és a látogatók között.

Küldetésének megvalósítása érdekében az Állatorvos-történeti Gyűjtemény – komplex közgyűjtemény részeként – szorosan együttműködik a könyvtárral és a levéltárral, valamint más intézményekkel. Aktívan részt vesz az országos múzeumi programokban és egyéb rendezvényeken. A gyűjteményben és külső helyszíneken múzeumpedagógiai foglalkozásokat, szakmai bemutatókat és tárlatvezetéseket tart az élményszerű és igényes állatorvos-történeti, állat-egészségügyi, élelmiszer-biztonsági és természettudományos ismeretterjesztés jegyében.

Honlapján állatorvos-történeti információkat, emlékeket, kiállításokat tesz szabadon elérhetővé a szakma és a nagyközönség számára.