BEVEZETÉS

Az Állatorvos-tudományi Könyvtár forráskiadvány-sorozata eddig négy kötetben adott válogatást a levéltár 1787-1945 közötti anyagából. A jelenleg készülő ötödik kötet az ötvenes évek dokumentumait mutatja majd be. A levéltár azonban nemcsak írott, hanem képi emlékekben is gazdag: grafikák, nyomatok, fényképek, fesmények örökítik meg az állatorvosképzés és az állatorvoslás történetét. E dokumentumok egy része Az Állatorvos-történeti Gyűjtemény (Múzeum) kiállításán tekinthető meg, nagyobb részük azonban a levéltári dobozokban, albumokban "szunnyad".
Az Állatorvos-tudományi Könyvtár fontos feladatának tekinti eme igen értékes és adományok révén folyamatosan bővülő képgyűjtemény digitalizálását. Ez kettős célt szolgál: a képek közkinccsé válnak, kutatók és érdeklődők egyaránt könnyen hozzáférhetnek, ugyanakkor a veszélyeztettett állapotú egyedi felvételek védelme, megőrzése is megoldódik.
A digitalizálási program első lépéseként bemutatjuk az állatorvos-képzés nagy alakjait és jeles évfordulóit: az egyetlen felvételen megörökített 150., és a gazdagon dokumentált 175. és 200. évfordulót. Ennek megfelelően négy nagy fejezetbe gyűjtöttük a képeket, amelyek többnyire eredeti felvételek, kisebb részben reprodukciók. Minden esetben közöljük a rendelkezésünkre álló adatokat: a kép készítésének időpontját, a készítő (fényképész) nevét, az eredeti méreteket,a jellegzetességeket, az adományozó nevét, a kép levéltári helyét, és rövid tájékoztató szöveget a képen ábrázolt személyiségről vagy eseményről.
A "Jeles napok, jeles emberek" válogatással az Állatorvos-tudományi Könyvtár tisztelegni szeretne a hazai állatorvos-képzést világszínvonalra emelő professzorok és gyakorló állatorvosok előtt. Reméljük, hogy a fényképeket "forgatva" a közönség előtt is feltárul ez a tudománytörténeti szempontból páratlan érték, és a böngészőket áthatja a régi képekről sugárzó néha ódon, de mindig gondolatokat ébresztő hangulat.