Ujhelyi Imre (1866-1923)
MÉRET: 12,1 x 16,9 cm

FORRÁS: ÁOTK Levéltár 15. fond, 2. doboz

Újhelyi Imre (1866-1923) gazdasági akadémiai tanár, állatorvos. 1886-ban elvégezte a Magyaróvári gazdasági akadémiát, majd 1889-ben állatorvosi oklevelet szerzett. A magyaróvári akadémián állatgyógyászati tárgyak előadásával bízták meg, majd az ott létesített állatgyógyászati tanszéken 1898-ban r. tanárrá nevezték ki.