Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Bartha László
1919-2003
Bartha László
Állatorvos őrnagy, a kerteskői ménes megszervezője, főállatorvosa, majd a bábolnai telivér lóállomány főállatorvosa. (FGY)
Mészáros István
1910-2006
Mészáros István
Dr. h. c Kossuth-díjas címzetes egyetemi tanár, szaporodásbiológus, a mesterséges termékenyítés meghonosítója hazánkban, tudományának iskolateremtő egyénisége. Az Országos Mesterséges Termékenyítő Központ, a szaporítóanyag-bank létesítője. (FGY)

Ez nem is látszik :)))))