Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Némethné Gáspár Zsuzsanna
1912-1965
Némethné Gáspár Zsuzsanna
Okleveles mezőgazda, mezőgazdasági doktor, egyetemi docens, az élettani tanszék keretében működő első biokémiai részleg vezetője, a biokémia előadója; az állatorvosi biokémia tankönyv szerzője volt. (FGY)
Nyiredy István
1904-1988
Nyiredy István
Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány doktora, bakteriológus, az Országos Állategészségügyi Intézet bakteriológiai osztályának vezetője, a bakteriológia, a mikológia, a tej- és takarmány-higiénia elismert kutatója és előadó tanára. (FGY)

Ez nem is látszik :)))))