A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Major Sándor
(1890-1964)
ALKOTÓ:

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:


A MŰ HELYE: Budapest,István út 2.
Állatorvostörténeti Gyűjtemény (Múzeum)


FOTÓ: Radics József

Arcképe (fénykép)

Major Sándor (1890-1964) állatorvosdoktor, egyetemi magántanár, állatorvos-vezérőrnagy. Az Állatorvosi Főiskolát honvéd ösztöndíjasként végezte 1908-1912 között. A Ludovika Akadémián a "Lóismeret" tantárgyat oktatta 1921-től. 1935-ben egyetemi magántanár, 1943-ban vezérőrnagy lett. "A hátasló alkata" című stúdiumot adta elő az állatorvosi tanintézményben.
A Major Sándor vezérőrnagyot ábrázoló festmény az Állatorvos-történeti gyűjteményben található meg. (MMJ)

Irodalom:
Perlaki E.: In memoriam Major Sándor (kézirat)