A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Mészáros M. János (1929-2009)
A KÉSZÍTÉS IDEJE: 2003

Dr. Mészáros M. János 1929. április 29-én született a Komárom megyei Mocsa községben. Állatorvosi oklevelet 1954. január 20-án kapott az Állatorvostudományi Főiskolán. Egyetemi tanársegédként, majd adjunktusként a Főiskola Kórbonctani tanszékén dolgozott 1954. február 1-től nyugállományba vonulásáig, 1989. november 1-ig.
Szakmai kutatómunkája során a sertések idült salmonellosisa során kialakuló tüdőbeli elváltozásokkal, a sertéspestissel, a capilláriák és a toxoplasmák okozta betegségekkel, a tehenek különböző oktanú tőgygyulladásával és kísérletes kórfejlődéstani vizsgálatával, a kutyák veleszületett agyvelő-vízkórjával, valamint az állatkerti állatok egyes betegségeivel foglalkozott. 1957 és 1990 között, részben társszerzőkkel, 31 szakközleménye jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. 'A háziállatok diagnosztikai boncolása" című, 1992-ben és 1998-ban megjelent, nívódíjjal kitüntetett tankönyv társszerzője.
1984-ben kezdte el a magyar állatorvostörténelem numizmatikai emlékeinek összegyűjtését és feldolgozását. 1986 decemberében jelent meg az Állatorvostudományi Egyetem kiadásában "Magyar állatorvosi érmek, plakettek és jelvények - Numismatic tokens of veterinary history in Hungary" című, kétnyelvű, 105 fényképpel illusztrált könyve, amely 1905-től 1985-ig tárgyalja az állatorvosi érmeket.
Az Állatorvostörténeti Világszövetség "Historia medicinae veterinariae" c. folyóiratában, annak 1988. évi 3-4. számában, Koppenhágában megjelentette az éremkönyv angolnyelvű részét.
A szerző 10 év múlva, a könyv folytatásaként feldolgozta az 1985 és 1995 közötti állatorvosi numizmatikai emlékeket is. (MÁL. 1999. 121. 114-122.)
Állatorvostörténeti numizmatikai munkásságának további témái:
1. A Phylaxia állatorvosai külföldi tevékenységének numizmatikai emlékei 1966-1985.
2. Néhány (11) külföldi állatorvosi iskola jubileumi érmei és plakettjei.
3. A magyar állatorvosi kar külföldi megbecsülése az elmúlt 100 év folyamán a numizmatika tükrében I-III.
4. A magyar állatorvosok külföldi rendjelei és kitüntetései az elmúlt 100 év folyamán. I-III.
5. A Balassa-díj állatorvostörténeti vonatkozásai.
6. Adatok Mina János egyetemi tanár életrajzához.
7. A magyar állategészségügy szolgálatáért adott állami kitüntetések 1869-2000-ig. I-IV.
Közleményt készített az Állatorvostudományi Egyetem elhunyt tanárainak és előadóinak a Farkasréti és a Fiumei úti temetőkben található sírjairól is.
Állatorvostörténeti numizmatikai kutatásainak eredményeit 26 közleményen kívül az Állatorvostörténeti Világszövetség 21. szimpóziumán (1986), a Magyar Orvostörténelmi Társaság Numizmatikai Szakosztályának rendszeres ülésein, és a Magyar Numizmatikai társulat szakülésein 13 előadásban mutatta be.
Összegyűjtötte és feldolgozta a magyar állatorvostörténelmi szobrok, emlékművek, emléktáblák és festmények adatait és irodalmi hivatkozásait is az 1872-től 2003-ig terjedő időszakra vonatkozóan, melyek alapul szolgáltak a digitális állatorvos-történeti arcképcsarnok elkészítéséhez.

Vissza a bevezetéshez
Vissza a "Jeles állatorvosok művészi ábrázolásokon" bevezetéséhez