A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.
Raitsits Emil
(1882-1934)
KÉSZÜLT: 1925

MÉRET: 8,5 x 13,5 cm

FORRÁS: ÁOTK Levéltár 15. fond, 5. doboz
Hutÿra Ferenccel és Magdával * Exlibrise

Raitsits Emil (1882-1934) állatorvos, a belgyógyászati diagnosztika tanára 1919-1934 között. Állatorvosi oklevelét 1904-ben szerezte, 1905-től gyakornok, majd tanársegéd a belorvostani tanszéken. 1923-ban lett állatorvosdoktor. Az ambulancia és a polilinika szervezője, majd első vezető tanára 1919-1934 között. A kynológia területén elismert kutató és szakíró, különös fegyelmet szentelt a magyar kutyafajtáknak. Megindította a Kutyatenyésztés (1930) és a Magyar Kutytenyésztő (1933) című folyóiratokat. 1929-től a Közgazdasági Egyetem meghívott előadójaként az állatkórtant és
-járványtant adta elő. Tevékenységével a mai kisállatgyógyászat (elsősorban a kutya gyógyászata) alapjait fektette le. (D.A.)