Címoldal   Tartalomjegyzék

Preisz Hugó

Preisz Hugó (Ruma, Szerém vármegye, 1860. szeptember 21.-Budapest, 1940. július 5.) orvosdoktor, az MTA rendes tagja, a M. kir. Állatorvosi Akadémián, ill. Főiskolán a bakteriológia tanára, valamint a M. kir. Állami Bakteriológiai Intézet megalapítója és első igazgatója volt (1891-1906). A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán az Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézet igazgatója (1906-1931).

1940. július 7-én temették a Kerepesi temető (ma Fiumei úti sírkert) 41. parcellájának 1. sor 78. sírhelyére. Innen 1958. július 18-án exhumálták és a Farkasréti temető 2. parcella 4. sor 18. sírhelyére szállították át, ahol feleségével együtt nyugszik. 1985-ben, születése 125. évfordulójának közeledtével dr. Alföldy Zoltán orvosprofesszor, a Magyar Mikrobiológiai Társaság elnöke és dr. Kapronczay Károly, a Magyar Orvostörténelmi Társaság képviseletében felkeresték Preisz professzor sírját. A temetőőr segítségével rátaláltak egy ledőlt hatalmas kőlapra, amely még az elhunyt nevét is elfedte. A síremléket és környékét az Állatorvosok Társaságának egyetemi ifjúsági csoportja, az Állatorvos-tudományi Egyetem műszaki osztályának segítségével, társadalmi munkában, helyreállította. A márvány síremlék álló lapjának felirata: ,,DR. PREISZ HUGÓ / DR. PREISZ HUGÓNÉ / SCHWERTNER MARGIT'' volt. 1985 október 25-én a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Magyar Mikrobiológiai Társaság képviselői megkoszorúzták Preisz professzor rendbe hozott síremlékét.
1992. október közepén megpróbáltam felkeresni Preisz Hugó sírját fényképezés céljából. A temetői irodában megtudtam, hogy a síremlék nincs meg. Az iroda által megadott két szomszédos sír adatai révén találtam egy magas gazzal benőtt sírhalmot, amelyen egy korhadt fejfán, celofánba csomagolt levélborítéknyi papíron, alig olvashatóan ,,PREISZ H.'' név volt felírva. Ezt követően levélben kértem egyetemünk rektorát, hogy vegyék fel Preisz professzor sírját az egyetem által gondozott sírok listájára. Rektori intézkedésre november 1-jére a gazos sírt az egyetem műszaki osztálya rendbe hozatta, a régi mellé új fakeresztet állíttatott. A fakereszten lévő tábla felirata: Dr PREISZ HUGÓ / 1860 - 19401. 2006-ban a sír ismét rossz állapotban található.

Nekrológ: Manninger Rezső: Preisz Hugó † . = Állatorvosi Lapok, 1940. LXIII. 101. Went István: Preisz Hugó (1860-1940). = Orvosi Hetilap, 1940. 84. 353.