Címoldal   Tartalomjegyzék

Szép Iván

Szép Iván (Kisszeben, Sáros vármegye, 1920.-Budapest, 1994. október 16.) állatorvos-doktor, tanintézményünk belgyógyászati tanszékének egyetemi docenseként az állathigiénia tantárgy első hazai előadója (1954-1962), az állatorvos-tudományok kandidátusa, a gödöllői Agrártudományi Egyetem állatbonctani és élettani tanszékének vezető egyetemi tanára. Tankönyvei: 1. Állathigiéne (1959, Mócsy J. társszerzővel), 2. Háziállatok anatómiája és élettana (1968) 3. Állategészségtan (1965) (utóbbi kettő Potsubay J. társszerzővel).

Hamvait 1994. december 11-én a kelenföldi Szent Gellért Plébánia urnatemetőjében helyezték örök nyugalomba. Az urnafülke márvány fedőlapjának felirata: ,,DR. SZÉP IVÁN / EGYETEMI TANÁR / 1920-1994 / ÉS FELESÉGE / HORVÁTH ERZSÉBET / 1921-1992''.

Nekrológ: Bárdos László: Dr. Szép Iván 1920-1994. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1995. 50. 384.