Címoldal   Tartalomjegyzék

Wellmann Oszkár

Wellmann Oszkár (Szászrégen, Maros-Torda vármegye, 1876. október 8.-Budapest, 1943. május 4.) állatorvos-doktor, akadémikus, az állattenyésztéstani tanszék vezető tanára (1910-1943) és intézményünk rektora (1931-1933), kutató és szervező tevékenysége révén külföldön is elismert híres tudós. Könyvei: 1. Magyarország állattenyésztése. Szarvasmarha-tenyésztés I. kötet (1926), 2. A szarvasmarhák bírálata és törzskönyvezése (1926, 1938, 1940), 3. Küllemtan (1938), 4. Általános állattenyésztéstan (1921, 1928), 5. Rachitis. I. kötet: Kórtani rész, II. kötet: Biochemiai rész. (Marek J. társszerzővel, 1930, 1932).

1943. május 7-én ravatalozták fel és búcsúztatták az Állatorvosi Osztály dísztermében. A gyászszertartás és a gyászbeszédek elhangzása után holttestét a Somogy megyei Jákó községbe szállították, ahol felesége, Bíró Ágnes családjának a községi temető északi szakaszában, a 28. sor 5. sírhelyén lévő, ,,BÍRÓ CSALÁD'' feliratú kriptájában helyezték örök nyugalomra. A kriptában a koporsóját tartalmazó fülke fehér márvány fedőlapjának felirata: ,,WELLMANN OSZKÁR / 1876-1943''.

Nekrológ: Dr. Wellmann Oszkár † 1876. október 8.-1943. május 4. = Állatorvosi Lapok, 1943. LXVI. 55-57.