Címoldal   Tartalomjegyzék

Irodalom

A Magyar Állatorvosok Lapjában e témában eddig megjelent közleményeim adatai és a felhasznált irodalom.

 1. Mészáros M. János: Az Állatorvos-tudományi Egyetem tanárainak és előadóinak sírja a Farkasréti temetőben. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1995. 50. 847-856.
 2. Mészáros M. János: Az Állatorvos- tudományi Egyetem és jogelődjei elhunyt tanárainak és előadóinak sírja a Fiumei úti (Kerepesi) temetőben. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1996. 51. 760-765.
 3. Mészáros M. János: Állatorvosi tanintézményünk elhunyt tanárainak sírja a Rákoskeresztúri új köztemetőben. = Magyar Állatorvosok Lapja, 2005. 127. 693-697.
 4. Kotlán Sándor: A magyar állatorvosképzés története 1787-1937. Budapest, 1941. "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság.
 5. 200 éves a magyar állatorvosi felsőoktatás 1787-1987. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1987.
 6. Kovács Gyula - Fehér György: Biographia. Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, 1986.
 7. Magyar Agrártörténeti Életrajzok 1-3. kötet. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 1987
 8. Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? A-H, Babits Kiadó, Szekszárd 1997.
 9. Legyen akaratod szerint. Kegyeleti katalógus 2000.
 10. Budapesti Temetkezési Intézet Rt által kiadott és a VIA STÚDIÓ tervezésében és kivitelezésében megjelent budapesti temetőket ismertető füzetek 1998-1999.
 11. A magyar állattenyésztés nagyjai 1741-2003. Szerk.: Fehér Dezső, Jávorka Levente. Budapest: Agroinform, 2004. 238.
 12. Tóth Vilmos: A Kerepesi úti temető másfél százada. = Budapesti negyed, 1999. VII. 2. (24. A Kerepesi úti temető I.) 5-126. p.
 13. Budapesti negyed, 1999. VII. 3. (25. A Kerepesi úti temető II. A bevezető tanulmányt írta, az adattárat, a mutatókat és a szemelvényeket összeállította: Tóth Vilmos) 174-472.
 14. Budapesti negyed, 2003. XI. 2. (40. A Farkasréti temető I. Írta és összeállította Tóth Vilmos, Zsigmond János). 3-196.
 15. Budapesti negyed, 2003. XI. 2. (40. A Farkasréti temető II. Írta és összeállította Tóth Vilmos, Zsigmond János). 199-464.
 16. Budapesti negyed, 2003. XI. 2. (40. A Farkasréti temető III. Írta és összeállította Tóth Vilmos, Zsigmond János). 467-704.