Címoldal   Tartalomjegyzék

Breuer Albert

Breuer Albert (Gölniczbánya, Szepes vármegye, 1870. december 3.-Budapest, 1930. augusztus 11.) állatorvos-doktor, címzetes nyilvános rendkívüli tanár, a M. kir. Állatorvosi Főiskolán a hússzemle meghívott előadója (1901-1929).

1930. augusztus 13-án temették a Kerepesi temetőben (ma Fiumei úti sírkert), az 55. parcella 2. sor 40. sírhelyére. Újraváltás hiánya miatt sírja jelenleg már nincs meg, földi maradványai a csontfülkében nyugszanak. 2

Nekrológ: Kotlán Sándor: Dr. Breuer Albert † = Állatorvosi Lapok, 1930. LIII. 17. 233-235.