Címoldal   Tartalomjegyzék

Bugarszky István

Bugarszky István (Zenta, Bács-Bodrog vármegye 1868.-Budapest, 1941. március) bölcsészdoktor, kémikus, az elméleti kémia magántanára (1894), a M. kir. Állatorvosi Főiskolán a Vegytani Tanszék vezető tanára (1902-1913), a Budapesti Tudományegyetemen a vegytan nyilvános rendes tanára 1913-tól. Tankönyvei: 1. Vezérfonal a vegytani gyakorlatokhoz (1892), 2. Chemia. (1900, 1908, 1913, 1918, Liebermann Leó társszerzővel).

1941. március 5-én temették a Kerepesi temetőben (ma Fiumei úti sírkert), az 50/1. parcella 1. sor 18. sírhelyére. A fekete gránit sírkő felső részén vésett kereszt, alatta: ,,Dr. BUGARSZKY ISTVÁN / NYUGALMAZOTT NYILVÁNOS / RENDES EGYETEMI TANÁR / 1868-1941''. 2

Fotó: Orbán Éva