Címoldal   Tartalomjegyzék

Czakó Kálmán

Czakó Kálmán (Hernádnémeti, 1843. december 7.-Budapest, 1895. november 8.) orvosdoktor, a budapesti M. kir. Állatorvosi Tanintézetben (majd Akadémián) 1874-től 1887-ig vezette a kórbonctani, általános kórtani és gyógyszertani osztályt. Súlyos betegsége miatt 1888-tól haláláig csak a különvált gyógyszertani osztály vezetője volt.

1895. november 10-én temették a Kerepesi temetőben (ma Fiumei úti sírkert), a 12. parcella 8. sor 53. sírhelyére. Sírja ma már nem található meg. Földi maradványai a temető csontfülkéjében nyugszanak. 2

Nekrológ: Rátz István: Dr. Czakó Kálmán. 1843-1895. = Veterinarius, 1895. XVIII. 11. 497-500.