Címoldal   Tartalomjegyzék

Galambos Márton

Galambos Márton (Selmecbánya, Hont vármegye, 1820. április 15.-Pozsony, 1872. szeptember 5.) állatorvos, sebész-szülészmester, bölcsész- és orvosdoktor, a Pesti cs. kir., majd m. kir. Állatgyógyintézetben a kémia, az általános kórtan és gyógytan, az elméleti és a gyakorlati kórbonctan és a gyógyszertan tantárgyak tanára (1847-1872). Könyve: Gyógyszertan. Állatorvosok és mezei gazdák számára (1871).

Temetése 1872. szeptemberében Pozsonyban volt. 1918. március 10-én földi maradványait Budapestre hozták át és a Kerepesi temetőben (ma Fiumei úti sírkert), a 9. parcella 6. sor 22. sírhelyére temették. Sírja ma már nem található.