Címoldal   Tartalomjegyzék

Győry Tibor

Győry Tibor (Pest, 1869. május 9.-Budapest, 1938. január 9.) orvosdoktor, orvos-történész, nyilvános rendkívüli egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. 1905-től 23 éven keresztül oktatta az állatorvoslás története című tantárgyat a M. kir. Állatorvosi Főiskolán. A hazai orvos- és állatorvos-történet nagynevű búvára Az Orvostudományi Kar története 1770-1935 című, 1936-ban megjelent nagyszabású munkájában állatorvos-történeti kutatásainak eredményeit is jórészt közkinccsé tette.

1938. január 12-én temették a Kerepesi temetőben (ma Fiumei úti sírkert), a bal árkád 31. számú sírhelyére. 1939-ben áthelyezték a 34. parcella 1. sor 6. sírhelyre. A síremlék felirata: ,,Dr. NÁDUDVARI / GYŐRY TIBOR / EGYETEMI C. NY. R. TANÁR / H. ÁLLAMTITKÁR / 1869-1938 / GYŐRY TIBORNÉ / 1870-1959''. 2

Nekrológ: deési Daday András: Meghalt Győry Tibor. = Állatorvosi Lapok, 1938. 61. 30.
Vámossy Zoltán: Győry Tibor 1869-1938. = Orvosi Hetilap, 1938. 82. 3. 353.

Fotó: Orbán Éva

 Image gyory2  Image gyory3