Címoldal   Tartalomjegyzék

Horváth Béla

Horváth Béla (Zsablya, Bács-Bodrog vármegye, 1879-Budapest, 1923. június 22.) vegyészmérnök, az elemző chemia magántanára (1915) a Chemiai Tanszéken. A bázeli egyetemen nyert doktori oklevelet a 1903-ban. A Földtani Intézet talajkémiai laboratóriumának vezetője. Könyvei: 1. A jodidok és a színjód mennyiség meghatározásának új módja (1909, Bugarszky I. társszerzővel), 2. Vezérfonal a vegytani gyakorlatokhoz (1909).

1923. június 25-én temették a Kerepesi temetőben (ma Fiumei úti sírkert), az 53. parcella 1. sor 4. sírhelyére. Földi maradványait még az 1923. évben áthelyezték a 11/1. parcella 1. sor 31. sírhelyére.