Címoldal   Tartalomjegyzék

Hutÿra Ferenc

Hutÿra Ferenc (Szepeshely, Szepes vármegye,1860. október 7.-Budapest, 1934. december 20.) orvosdoktor, többszörös honoris causa állatorvos-doktor és tiszteletbeli akadémikus, az MTA tagja, a kórbonctan (1887-1889), az állategészségügyi igazgatástan (1888-1890), a törvényszéki állatorvostan (1899-1933) és a hússzemle (1888-1906) előadója, a belgyógyászati klinika (1888-1900), valamint a belgyógyászattól különvált járványtani tanszék vezető tanára (1901-1933), a M. kir. Állatorvosi Akadémia igazgatója (1897-1899), a M. kir. Állatorvosi Főiskola rektora (1899-1931). Nagy szerepe volt állatorvosképzésünk korszerű színvonalra emelésében. Fontosabb tankönyvei: 1. Kórbonctani diagnosztika, útmutatással a háziállatok boncolására (1888), 2. A háziállatok fertőző betegségeinek oktana (1888), 3. Állatorvosi belgyógyászat (1904, 1923, Marek József társszerzővel), 4. A háziállatok fertőző betegségei (1920), 5. Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere (Marek József társszerzővel, 1905-1937 között 6 német, 3 angol, 2 olasz, 2 orosz és 1 spanyol nyelvű kiadást ért meg. E könyv kiadása különféle nyelveken és Manninger Rezső, majd Mócsy János társszerzőkkel kiegészítve 1965-ig folytatódott), 6. Törvényszéki állatorvostan (1908, 1925).

Hutÿra Ferencet 1934. december 22-én temették a Kerepesi temető (ma Fiumei úti sírkert) 48/2. parcellájának 1. sor 28. sírhelyére, ahonnan 1935. október 29-én a 47. parcella 1. sor 80. sírhelyre helyezték át. A fekete svéd gránit síremlék álló részének közepét hatalmas kereszt alkotja, amelynek talapzatára a Hutÿra család címerét helyezték el, a talapzat két oldalán lévő márványlapokon vésett felirat volt, a jobb oldalán: ,,SZEPESHELYI / Dr. HUTŸRA FERENCZ / 1860-1934'' a bal oldalán: ,,HUTŸRA FERENCZNÉ / HAJÓS MAGDA / 1874-1959''.
1988-ban vandál kezek a kőkereszt felső részét ledöntötték, és eltűnt a kereszt talapzatáról a családi címer is. Az Állatorvos-tudományi Egyetem a keresztet megjavíttatta, majd a család visszahelyezte a címert, és új feliratot készíttetett. 2 Hutÿra Ferenc és felesége adatai a talapzat bal oldalán lévő márvány lapra kerültek.

Nekrológ: Manninger Rezső: Dr. Hutÿra Ferenc † 1860. szeptember 6.-1934. december 20. = Állatorvosi Lapok, 1935. LVIII. 1-7.

Fotó: Orbán Éva


Image Hutyra2Image Hutyra3