Címoldal   Tartalomjegyzék

Liebermann Leó

Liebermann Leó (Debrecen, 1852. november 28.-Budapest, 1926. július 20.) orvosdoktor, vegyész, az orvosi kémia (1875), a kémia (1878), a törvényszéki és rendőrorvosi kémia (1887) magántanára, a M. kir. Állatorvosi Akadémián, majd Főiskolán a vegytan tanára, az újonnan felállított Chemiai Tanszék vezetője (1879-1902), az Országos Kémiai Intézet megszervezője és első igazgatója, egyetemi tanár, az orvosi karon a közegészségtani tanszék vezetője. Chemia című könyve (1900, 1908, 1913, 1918, Bugarszky I. társszerzővel) négy kiadást ért meg.

1926. július 22-én temették a Kerepesi temető (ma Fiumei úti sírkert) 39. parcellájának 1. sor 36. sírhelyére. A carrarai márványból készült síremlék elülső oldalán, fülke alakú mélyedésben Liebermann professzor szembenéző, domborművű márványportréja és az alábbi vésett felirat látható: ,,SZENTLŐRINCZI / LIEBERMANN LEÓ DR./ M. KIR. UDVARI TANÁCSOS / EGYETEMI NY. R. TANÁR / AZ ORSZÁGOS CHEMIAI INTÉZET / MEGALAPÍTÓJA / 1852. XI. 28 - 1926. VII. 20.'' Itt nyugszik felesége és fia is.2

Nekrológ: Andriska Viktor: Liebermann Leo 1852-1926. = Orvosi Hetilap, 1926. 70. 799.

 Image Liebermann2  Image liebermann3