Címoldal   Tartalomjegyzék

Nádaskay Béla

Nádaskay Béla (Pest, 1848. április 30.-Rákospalota, 1933. december 6.) állatorvos és orvosdoktor, az állatorvosi főiskolán az anatómiai tanszék vezetője, a leíró- és tájbonctan tanára (1883-1909), a Magyar Állatorvosok Lapja jogelődjének, a Veterinariusnak alapítója (1878), első szerkesztője és kiadója, az Anatómiai Tanszék múzeumának szervezője, a Magyar Országos Állatorvos Egyesület (MOÁE) alapító tagja, titkára, elnöke, majd tiszteleti tagja. Tankönyvei: 1. A hasznos háziállatok leíró boncztanának kézikönyve I.-II. kötet (1877, 1892-3), 2. A ló szerkezete, és belső szervei (1894, 1900), 3. A szarvasmarha szervezete és belső szervei (1895), 4. A háziállatok összehasonlító és leíró boncztana (1905), 5. Patkolástani kézikönyv 1891, 1892, 1898, 1908, (Schwenszky Á. társszerzővel).

1933. december 9-én temették az Rákospalotai új temetőben a 18/a parcella 2. sor 16. sírhelyére. 1938. május 5-én exhumálták és a 13. parcella 1. sor 60/61. sírhelyére helyezték át földi maradványait. 1938. május 23-án a Magyar Országos Állatorvos Egyesület felhívására, volt tanítványai áldozatkészségéből elkészült síremlékét Zimmermann Ágoston egyetemi tanár avatta fel. A síremlékről fényképet is közölt az Állatorvosi Közlöny korabeli száma. A sírkövön, a felső harmadban vésett kereszt, alatta ,,nádaskai / DR. NÁDASKAY BÉLA / a bonctan nyilvános rendes tanára / a M. O. Á. E. tiszteleti tagja / 1848-1933'' felirat volt, majd felesége adatai következtek.
1967. december 15-én sírját az Állatorvostudományi Egyetem vezetősége újabb 25 évre meghosszabbíttatta. Mivel 1993-ban a sír újraváltása nem történt meg, Nádaskay Béla és felesége sírját a temető igazgatósága 1994-ben megszüntette.

Nekrológ, irodalom: Zimmermann Ágoston: Dr. Nádaskay Béla 1848. IV. 30., † 1933. XII. 6. = Állatorvosi Lapok, 1933. LVI. 331-333.
Zimmermann Ágoston: Dr. Nádaskay Béla síremlékénél. = Állatorvosi Lapok, 1938. LXI. 215.
Nádaskay Béla síremlékének leleplezése. = Állatorvosi Közlöny, 1938. XXXV. 89-90.