Emlékülés Dr. Magyary-Kossa Gyula  születésének 150. évfordulója alkalmából

Időpont: 2015. február 13., péntek – 14 óra

Helyszín: SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Aula, Budapest, István u. 2.

Program

Megnyitó

Dr. Kapronczay Károly (Magyar Orvostörténelmi Társaság): Magyary-Kossa Gyula helye a hazai orvostörténet-írásban

Dr. Sótonyi Péter (SZIE Állatorvos-tudományi Kar): A magyar állatorvostörténet-írás nagyjai

Dr. Kótai István (SZIE Állatorvos-tudományi Kar): A háttérben: a M. kir. Állatorvosi Főiskola

Dr. Gazda István, Perjámosi Sándor (Magyar Tudománytörténeti Intézet): Magyary-Kossa Gyula életmű-bibliográfiája

Szünet
A Magyary-Kossa Gyula emlékeiből összeállított alkalmi kiállítás megtekintése az Állatorvos-történeti Gyűjteményben

Dr. Kapronczay Katalin (Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár): Magyary-Kossa Gyula és a magyar orvosi nyelvújítás

Dr. Gálfi Péter (SZIE Állatorvos-tudományi Kar), Koósné Török Erzsébet (SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár): Az állatorvosi gyógyszertan oktatásának története és az újra felfedezett Magyary-Kossa (a Kóssa-reakció)

Dr. Molnár László (Semmelweis Egyetem Központi Levéltár) : Magyary-Kossa Gyula orvostörténeti képgyűjteménye

Orbán Éva (SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum): Magyary-Kossa Gyula öröksége és az állatorvos-történeti emlékek gondozása

Fogadás (Magyary-Kossa Gyula kedves pénteki menüje az egykori tanári vacsorák mintájára)