Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Soós Lajos
1879-1972
Soós Lajos
Zoológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a kagyló- és csigafajok, az állatföldrajz és a tengerbiológia kutatója, az állattan és a parazitológia oktatója a M. kir. Állatorvosi Főiskolán 1917–1919-ben. (FGY)
Hirt Géza
1895-1957
Hirt Géza
Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a kórszövettan magántanára, a Phylaxia Szérumtermelő Rt. munkatársa, az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatója. (MMJ)

Ez nem is látszik :)))))