Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Gyimóthy János
1936-2004
Gyimóthy János
Állatorvosdoktor, címzetes egyetemi tanár, kétszeres tiszteleti doktor, az Osztrák Szövetségi Élelmiszervizsgáló és -kutató Intézet igazgatója, az élelmiszer-biztonság kutatója, szervezője, az osztrák, a magyar és a nemzetközi Codex Alimentarius bizottság tagja. (FGY)
Tormay Béla
1839-1906
Tormay Béla
Okleveles mezőgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az állattenyésztési tanszék vezetője 1873-tól 1884-ig, a M. kir. Állatorvosi Tanintézet igazgatója 1975-től l888-ig. A felsőfokú agrárképzés és az állattenyésztés fejlesztője, reformátora. (FGY)

Ez nem is látszik :)))))