Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Bugarszky István
1868-1941
Bugarszky István
Bölcsészdoktor, kémikus, a fizikai kémia tudományos mûvelője, a M. kir. Állatorvosi Főiskola vegytani tanszékének vezető tanára volt 1902-től 1913-ig. Elődjével, Liebermann Leóval közösen megírt tankönyvük több kiadást ért meg. (FGY)
Tangl Ferenc
1866-1917
Tangl Ferenc
Orvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az élet- és természettan rendes tanára, az élettani intézet vezetője 1892-től 1903-ig. A M. kir. Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás igazgatója 1896-tól 1917-ig. (FGY)

Ez nem is látszik :)))))