Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Fenyves Béla
1961-2002
Fenyves Béla
Fenyves Béla állatorvosdoktor, a sebészeti és szemészeti tanszéken egyetemi adjunktusként dolgozott. (MMJ)
Szabó Zoltán
1882-1944
Szabó Zoltán
Bölcsészdoktor, egyetemi tanár, akadémikus, a magyar természet-tudományos kultúra kiváló művelője, a M. kir. Állatorvosi Főiskolán 1913-tól 1923-ig a növénytan előadója volt. (FGY)

Ez nem is látszik :)))))