Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Hetzel Henrik
1875-1949
Hetzel Henrik
Állatorvosdoktor, a szülészeti tanszék alapítója (1918), a szülészet szervezője, előadója (1918–1928) és a szülészeti klinika (1929–1946), valamint a poliklinika vezetője 1936-tól 1945-ig. A meddőség kór- és gyógytanának elismert kutatója, első előadója. A klinika 1929-ben létesült, épülete 1934-ben készült el. (FGY)
Mitterpacher Lajos
1734-1814
Mitterpacher Lajos
Bölcsészdoktor, a mezőgazdaságtan, az „oeconomia ruralis” első előadója, tanszékének megszervezője. Tolnay Sándorral együtt a pesti állatgyógyintézet megmentője az oktatás bécsi kitelepítésétől. (FGY)

Ez nem is látszik :)))))