Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Áldásy Pál
1928-1988
Áldásy Pál arcképe
Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a Miskolci Állategészségügyi Intézet igazgatója. Bakteriológus, virológus kutató, a nyulak myxomatosis megbetegedése elleni Myxovac vakcina feltalálója. (FGY)
Kobulej Tibor
1921-1997
Kobulej Tibor
Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a parazitológia oktatója, a parazitózisok elleni védekezés és gyógyszerkísérletezés kutatója, a parazitológiai tanszék vezetője 1966-tól 1981-ig. Az egyetem jeles politikai és közéleti személyisége. (FGY)

Ez nem is látszik :)))))