Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Cseh Sándor
1914-1972
Cseh Sándor
Állatorvosdoktor, az Állatorvos-tudományi Egyetemen a szülészeti és szaporodásbiológiai tanszék és klinika vezető tanára (1966-tól 1972-ig), az állatorvostudomány kandidátusa, a háziállatok szaporodásbiológiájának és andrológiájának egyik első hazai kutatója, oktatója, oktatásának szervezője; a szülészeti műtéttan jeles képviselője. (FGY)
Neubauer Konstantin
-1945
Neubauer Konstantin
Bölcsészdoktor, az orvosi fizika előadója 1923-tól 1934-ig. (FGY)

Ez nem is látszik :)))))