Minden magyar állatorvos egy közös Alma Matertől indul. Talán ez is oka annak, hogy más szakmáknál fontosabb és könnyebb számukra az emlékek ápolása.
Az állatorvosi hivatásnak nemcsak a kitüntetésekkel, ranggal elismert képviselői élnek a vidám vagy szomorú történetekben, hanem mindenki, aki a saját helyén emberségével vagy tudásával kiemelkedett, emléknyomokat vésett kollégái, tanítványai szívébe.
A kar levéltárának polcain sorakozó anyakönyvek őrzik mindenkinek a nevét, aki beiratkozott a tanintézetbe, akadémiára, főiskolára, karra, egyetemre.
Természetes, hogy a könyvtár féltő gonddal ápolja az írott vagy képi emélkeket, és közzé teszi ezeket. Nem ismerheti azonban a számtalan pálya szabályszerű vagy váratlan fordulatait; a helytállást apró és nagy feladatokban, ügyekben, ezért hívjuk meg a kar valamennyi tagját a Magyar Állatorvosi Panteonba vendégnek és emlékezőnek egyaránt.

Hauser János
1891-1964
Hauser János
Mezőgazdasági doktor, főiskolai nyilvános rendes tanár, a M. kir. Állatorvosi Főiskolán 1922-től 1924-ig a mezőgazdasági termelés és üzemtan című tantárgy előadója. (FGY)
Schäffer Iván
1914-2003
Schäffer Iván fényképe
Dr. Schäffer Iván állatorvos, az Állattani és Paraizitológiai Intézet tanársegéde, majd gyakorló állatorvos több településen.

Ez nem is látszik :)))))