Rátz István
1860-1917
fénykép

fénykép

festmény

festmény

festmény

festmény

emléktábla

emléktábla

sír

sír

érem

érem

érem

érem

Rövid életrajz:
Rátz István (1860-1917) egyetemi tanár, 1886-ban orvosdoktorrá avatták. 1888-ban egyéves külföldi tanulmányútra ment, meghatározó volt számára az, hogy Berlinben Virchow kórbonctani előadásait hallgatta. 1890-ben szerzett Állatorvosi oklevelet, ugyanekkor megbízták a Kórbonctani Tanszék vezetésével, melynek élén 1917-ig állott. 1903-ben akadémikus lett. Főbb szakterülete a kórbonctan, általános kórtan. E két tárgyon kívül a parazitológiát is oktatta, különösen a férgeknek volt jelentős kutatója. Vezetése alatt átalakult a tanszék: új gyűjteménytárat és tágas munkatermeket kapott. Egyéb feladatai mellett az 1905-ben Budapesten tartott VIII. Nemzetközi Állatorvosi Kongresszus főtitkára volt. Iskolateremtő egyéniség, mellette dolgozott például Breuer Albert, akinek nevéhez a hússzemle gyakorlati, majd elméleti oktatásának kidolgozása fűződik. (D.A.)

Ez nem is látszik :)))))