Tolnay Sándor
1747-1818
festmény

festmény

díszkút

díszkút

festmény

festmény

szobor

szobor

szobor

szobor

díszkút

díszkút

emlékmű

emlékmű

érem

érem

érem

érem

Rövid életrajz:
Tolnay Sándor (1748-1818) működésének kezdete egyúttal a pesti állatorvosi iskola megalapításának története, amely egy tanszék volt az orvosegyetem keretei között. A bécsi iskolában, Wolstein mellett végezte tanulmányait, ezt megelőzően orvosi tanulmányokat folytatott.
Az előadások tervezésére és az első adminisztratív intézkedésekre az 1787. évi 4748. sz. helytartótanácsi rendelet ad utasításokat. Tolnay a bécsi intézményt tekintette mintának, amikor az állatgyógyászati tanszék és állatgyógyintézet megszervezésére irányuló javaslatait megtette. Az egész állatorvostan elméleti és gyakorlati oktatását kívánta megvalósítani.
1787-től állatjárványtant adott elő az orvos- és a sebészhallgatóknak elméleti szinten, a másik előadás-típus előképzettség nélküli hallgatóságnak szólt, ez foglalkozott a szorosabb értelemben vett állatorvoslással.
A tanszékének szükséges könyvek beszerzésekor nemcsak olyan műveket keresett, amelyekre az egyetem nyilvános könyvtárának volt szüksége, hanem olyanokat is, amelyekre a tanárok mindennapi munkájához volt szükség. Az 1787-1818 közötti "Lelet-tár"-ak alapján tudjuk, hogy 224 kötetet szerzett be, ebből 203 ma is megtalálható a könyvtár történeti különgyűjteményében. A könyvtár alapításának éve 1787, az első "custos bibliothecarius" Tolnay Sándor. (D.A.)

előző (abc szerint) vissza a tartalomjegyzékhez következő (abc szerint)

Ez nem is látszik :)))))