A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Manninger Rezső
(1890-1970)
ALKOTÓ: Kovács György

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:
1982. október 2.


A MŰ HELYE: Sopron

arcképe (fénykép) * szobra * emléktáblája (OAI) * arcképe (festmény, Phylaxia) * arcképe (festmény, Gödöllő) * érme * Manninger Rezső emléktábla felavatására készített érem * Az Országos Állategészségügyi Intézet 50 éves jubileumi érme * A jubileumi ünnepség résztvevői részére vert érem emlékérem

Manninger Rezső (1890-1970) állatorvosdoktor, kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, az Állatorvos-tudományi Egyetem járványtani tanszékének vezető egyetemi tanára 1927-től 1963-ig, az Országos Állategészségügyi Intézet megalapítója és első igazgatója (1928-1943).
1982. október 2-án ünnepelte a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium 425. éves fennállását, és tisztelettel adózott legkiválóbb tanárai és tanítványai előtt. Ennek keretében emlékülésen emlékezett meg az egykori lyceum részünkre legjelesebb volt diákjáról, későbbi professzorunkról, Manninger Rezsőről, Szentiványi Tamás, a Járványtani Tanszék vezetője, Fornosi Ferenc, az Országos Közegészségügyi Intézet főosztályvezetője, a Magyar Mikrobiológiai Társaság főtitkára és Szabó Gyula ny. főállatorvos, a Manninger-emlékbizottság elnöke. Ezután Szentágothai János orvosprofesszor akadémikus leleplezte a Kovács György szobrászművész által készített és a MTA által adományozott, a szülőház bejárata felett elhelyezett művészi kivitelű emléktáblát. A táblán nyolcsoros, írott betűs felirat olvasható: "Ebben a házban született a / soproni lyceum eminens diákja / Manninger Rezső / 1890-1970 / a Magyar Tudományos Akadémia / alelnöke, a Mikrobiológiai Társaság / elnöke, az állatjárványtan világhírű egyetemi tanára, tudósa". (MMJ)

Irodalom:
Szent-Iványi T.: Emléktábla Manninger Rezső szülőházán. Sopron, 1982. október 2. = MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA, 1983. 38. (l.) 59-62.