A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Manninger Rezső
(1890-1970)
ALKOTÓ: Tóth Sándor

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE:
1988. szeptember 12.


A MŰ HELYE: Budapest, Hunária krt. 21.
Országos Állategészségügyi Intézet


FOTÓ: Radics József

arcképe (fénykép) * szobra * emléktáblája (Sopron) * arcképe (festmény, Phylaxia) * arcképe (festmény, Gödöllő) * érme * Manninger Rezső emléktábla felavatására készített érem * Az Országos Állategészségügyi Intézet 50 éves jubileumi érme * A jubileumi ünnepség résztvevői részére vert érem emlékérem

Manninger Rezső (1890-1970) állatorvosdoktor, kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, az Állatorvos-tudományi Egyetem járványtani tanszékének vezető egyetemi tanára 1927-től 1963-ig, az Országos Állategészségügyi Intézet megalapítója és első igazgatója (1928-1943).
Az Országos Állategészségügyi Intézet 50 éves jubileuma alkalmával született a gondolat, hogy alapító igazgatójának emlékét az intézet emléktáblával és domborművel is megörökítse.
A Tóth Sándor szobrászművész által készített emléktábla bronzból készült, rajta az alapból kiemelkedő betűkkel hatsoros felirat olvasható: MANNINGER REZSÓ / AKADÉMIKUS / AZ ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI / INTÉZET ALAPÍTÓJA ÉS ELSŐ IGAZGATÓJA. A tábla jobb oldalán a táblával azonos magasságú bronz dombormű Manninger professzor szembenéző arcképét ábrázolja. Az emléktábla és a dombormű az Országos Állategészségügyi Intézet új laboratóriumi épületének halljában, a bejárattól balra, márványlappal fedett falon 1980. szeptember 12-én került elhelyezésre. Az avató beszédet Dénes Lajos miniszterhelyettes tartotta.

Irodalom:
Szabó I.: Manninger Rezső emléktáblájának elhelyezése az Országos Állategészségügyi Intézetben. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1981. 36. (2.) 104.