A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Magyary-Kossa Gyula
(1865-1944)
ALKOTÓ: Mayer Alajos

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1909. V. 1.

A MŰ HELYE: Budapest,István út 2.
Állatorvos-tudományi Könyvtár,
Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény


FOTÓ: Hajdu Gábor

MEGJEGYZÉS: A festmény a Magyary-Kossa család ajándéka

arcképe (fénykép) *Ifjúkori arcképe (fénykép) * kevésbé ismert arcképe (fénykép) * szobra * emlékérem

Magyary-Kossa Gyula (1865-1944) orvosdoktor, a gyógyszer- és méregtan tanára állatorvosi tanintézményünkben 1896-tól 1936-ig. Maradandót alkotott a magyar orvostörténet-írás területén is.
1909. május 1-én Mayer Alajos szobrászművész 69x84 cm-es olajfestményt készített Magyary-Kossa professzorról. A szembe és kissé jobbra tekintő, fehérköpenyes mellképen a professzor könyökére támaszkodó, szivart tartó jobb kezét arcához támasztja. A kép alsó részén: "Mayer / 1909.V.1." szignó és dátum van.
A festményt a Magyary-Kossa család ajándékozta 2004-ben az Állatorvos-tudományi Könyvtárnak. (MMJ)