A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Tormay Béla
(1839-1906)
ALKOTÓ: Juhos László

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1980. június 11.

A MŰ HELYE: Szekszárd

FOTÓ: Buri Antal dr.

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény, Takarmányozástani Tanszék) * arcképe (festmény, Állattenyésztési Tanszék) * arcképe (festmény, Szülészeti Tanszék) * szobra * emléktáblája (Szekszárd)

Tormay Béla (1839-1906) okleveles mezőgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, az MTA levelező tagja, az Állattenyésztési Tanszék vezetője 1973-tól 1888-ig. A Magyar Kir. Állatorvosi Tanintézet igazgatója 1875-től 1888-ig, a szülészet és a szaporodásbiológia előadója 1875-től 1882-ig. A magyar állattenyésztés, állategészségügy és mezőgazdasági szakoktatás nagy úttörője volt.
Tormay Béla kezdeményezésére 1880. február 11-én alakult "Magyarországi Állatorvos Egylet", a Magyar Országos Állatorvos Egyesület jogelődje, melynek 24 évig volt választott elnöke. 1980. június 11-én a Magyar Országos Állatorvos Egyesület alapításának 100. évfordulóján emléktáblát lepleztek le Szekszárdon Tormay Bélának (1839-1906), a XIX. századi mezőgazdaságunk és állattenyésztésünk kiváló egyéniségének és az állatorvosképzés nagy alakjának szülőházán. A vörösréz emléktábla Juhos László szobrászművész alkotása, rajta baloldalon Tormay professzor domborművű, szembenéző arcképe, mellette "TORMAY BÉLA / ÁLLATORVOS-PROFESSZOR / A / MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KIMAGASLÓ SZERVEZŐJE" felirat van. Az emlékbeszédet Karasszon Dénes c. egyetemi docens tartotta, az emléktáblát Várnagy László leplezte le. A MOÁE 100 éves jubileumi ünnepsége megszervezésében jelentős szerepe volt Kováts Jenő nyugalmazott igazgató főállatorvosnak. (MMJ)

Irodalom:
A "Magyarországi állatorvos-egylet" megalapításának centenáriuma. / Karasszon D.: A magyar állategészségügy nagyjai. Tormay Béla (1839-1906). = Magyar Állatorvosok Lapja, 1980. 35. (10.) 795-802.