A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Tormay Béla
(1839-1906)
A MŰ HELYE: Budapest,István út 2.
Állattenyésztési Tanszék


FOTÓ: Hajdu Gábor

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény, Takarmányozástani Tanszék) * arcképe (festmény, Szülészeti Tanszék) * szobra * emléktáblája (Szekszárd) * emléktáblája (Szekszárd)

Tormay Béla (1839-1906) okleveles mezőgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, az MTA levelező tagja, az Állattenyésztési Tanszék vezetője 1973-tól 1888-ig. A Magyar Kir. Állatorvosi Tanintézet igazgatója 1875-től 1888-ig, a szülészet és a szaporodásbiológia előadója 1875-től 1882-ig. A magyar állattenyésztés, állategészségügy és mezőgazdasági szakoktatás nagy úttörője volt.
Az Állattenyésztéstani Tanszék tanári szobájában is van egy arcképe, festője nevét nem ismerjük. (MMJ)

Irodalom:
Tormay Béla emlékünnepségek. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1966. 2l. (10.) 474.
A "Magyarországi állatorvos-egylet" megalapításának centenáriuma. / Karasszon D.: A magyar állategészségügy nagyjai. Tormay Béla (1839-1906). = Magyar Állatorvosok Lapja, 1980. 35. (10.) 795-802.
Megemlékezések Tormay Béla tanárunk születésének 150. évfordulóján. /Patonai I.: Emlékbeszéd. : MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA, 1989. 44. (10.) 635-640
Korzenszky E.- Kováts J.: 90 éve hunyt el Tormay Béla. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1997. 119. (3.) 182-183.