Adatbázisok

Az előfizetett adatbázisok az Állatorvostudományi Egyetem oktatói, kutatói, dolgozói és a hallgatók számára VPN hozzáféréssel otthonról is elérhetők. Információk a VPN-ről itt találhatók.

Ebsco Discovery Service (EDS) – előfizetett

Az Ebsco Discovery Service szolgáltatásban közös felületen kereshetünk több, a könyvtár által előfizetett és szabadon hozzáférhető adatbázist. Pl.: MEDLINE, Science Citation Index, Science Direct, Scopus, Agris, FSTA, JSTOR Journals, Social Citation index, DOAJ, SciELO stb.

Rövid angol nyelvű útmutató az EDS használatához. 

Kiemelt adatbázisok

CAB Abstracts  1973+ – előfizetett 

állatorvosi, növénytudomány, állattudomány, egészség (humán), parazitológia, ökológia, erdészet, földtudomány, élelmiszertudomány és -termékek, mezŐgazdasági közgazdaságtan, biotechnológia

FSTA – Food Science and Technology- előfizetett 

élelmiszertudomány és -technológia, humán táplálkozás adatbázisa, az élelmiszerlánc valamennyi eleme

Journal Highly Cited Data (JHCD) – korábban: Journal Citation Reports (JCR) – előfizetett

Az Impakt Faktorokat tartalmazó adatbázis, amely bizonyos keretek mellett az idézettségen alapulva megállapítja adott folyóirat hatásfokát.

Magyar Állatorvosi Bibliográfia

állatorvoslás

MATARKA

magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

Pubmed

orvosi, állatorvosi, folyamatosan bővülő adatbázis

Web of Science – előfizetett

Web of Science Core Collection, BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, SciELO Citation Index, Zoological Record

VetMed Resource– előfizetett


További adatbázisok:

Agricola (AGRICultural OnLine Access)

mezőgazdaság

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

A teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát).

Academic Search Complete

multidiszciplináris tudományos adatbázis

BA Biological Abstracts (2000-2005)

biológia, orvoslás

Business Source Premier
üzleti információk

Consultant 

diagnosztikai portál

Debreceni Egyetem Könyvtárának agrártudományi folyóirat-katalógusa

mezőgazdaság, agrártudomány

Library, Information Science & Technology Abstracts

könyvtártudomány

Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia

mezőgazdaság

Magyar Orvosi Bibliográfia

humán orvostudomány

MOKKA-ODR

Országos katalógus

Newswires

híradatbázis

NPA

külföldi folyóiratok a magyar könyvtárakban

Springer Link

asztronómia, kémia, számítástechnika, ökonómia, műszaki, környezet, földtudomány, élettudomány, matematika, orvoslás, fizika

Toxnet (Toxicology Data Network)

toxikológia