Kép jelenleg nem áll rendelkezésünkre.

Mócsy János
(1895-1976)
A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1985. november 29.

A MŰ HELYE: Kalocsa

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény) * szobra (ÁOTK Park)

Mócsy János (1895-1976) állatorvosdoktor, Kossuth- és Állami Díjas akadémikus, a belgyógyászat ny. rendes tanára 1935-tői 1961-ig, az állatorvos-tudomány nemzetközileg is elismert tudósa.
1985. november 29-én, Mócsy professzor születésének 90. évfordulóján Kovács Ferenc, egyetemi tanár, rektor márvány emléktáblát leplezett le Kalocsán, az egykori szülőház helyén álló egészségügyi szakközépiskola falán. A tábla felirata: E házban született / DR. MÓCSY JÁNOS / 1895-1976 / a magyar állatorvos-tudomány kiemelkedő tudósa / Kalocsa város Tanácsa. (MMJ)

Irodalom:
Vörös K.: A szülőváros, Kalocsa megemlékezése. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1996. 51. (4.) 189.