A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Mócsy János
(1895-1976)
ALKOTÓ: Kocsis Előd

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1995. november 30.

A MŰ HELYE: Budapest, István út 2.
ÁOTK Park


FOTÓ: Hajdu Gábor

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény) * emléktáblája (Kalocsa) *

Mócsy János (1895-1976) állatorvosdoktor, Kossuth- és Állami Díjas akadémikus, a belgyógyászat ny. rendes tanára 1935-tői 1961-ig, az állatorvos-tudomány nemzetközileg is elismert tudósa.
1995. november 30-án, Mócsy János professzor születésének 100. évfordulóján tudományos emlékülést rendeztek az Állatorvostudományi Egyetemen. Az ünnepi emlékbeszédet Vörös Károly tanszékvezető egyetemi tanár tartotta, a Magyar Állatorvosi Kamarák Szövetsége nevében Bartalis Imre emlékezett Mócsy professzorra, és megköszönte az egész állatorvos társadalom adakozókészségét a szobor-állítás költségeinek előteremtésében. Az emlékülés az egyetem parkjában szobor-avatással folytatódott, ahol Lami Gyula nyugalmazott egyetemi tanár, Bartha Adorján az MTA levelező tagja és Filvig Géza, Kalocsa alpolgármestere beszélt. Utána Frenyó V. László rektor leplezte le Mócsy János mellszobrát, Kocsis Előd szobrászművész alkotását.(MMJ)

Irodalom:
Tudományos emlékülés és szoboravatás dr. Mócsy János Kossuth- és Állami díjas akadémikus, egyetemi tanár születésének 100. évfordulója alkalmából /Vörös K.: Ünnepi emlékbeszéd. = Magyar Állatorvosok Lapja, 1996. 51. (3.) 133-141..