A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Mócsy János
(1895-1976)
ALKOTÓ: Jakab Károly

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1986

A MŰ HELYE: Budapest
ÁOTK Belgyógyászati Tanszék


FOTÓ: Radics József

arcképe (fénykép) * szobra (ÁOTK Park) * emléktáblája (Kalocsa)

Mócsy János (1895-1976) állatorvosdoktor, Kossuth- és Állami Díjas akadémikus, a belgyógyászat ny. rendes tanára 1935-tői 1961-ig, az állatorvos-tudomány nemzetközileg is elismert tudósa.
A Belgyógyászati Tanszéken, Mócsy János emlékszobájában található a professzor festett portréja, Jakab Károly festőművész 1986-ban készítette. (MMJ)

Irodalom:
Emlékünnepségek Mócsy János professzor születésének 90. évfordulója alkalmából / Karsai F.: Emlékbeszéd. : Magyar Állatorvosok Lapja, 1986. 41. (6.) 367-371.