Vegye igénybe!

A könyvtári szolgáltatásokról általában: 

I. Országos szolgáltatás:

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)

A könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartása (Magyar Országos Közös Katalógus) és a könyvtárközi kölcsönzés fóruma.

Elektronikus Információszolgáltatás

Nemzeti program, amely nemzetközi és magyar információforrások használatát teszi lehetővé a felsőoktatás hallgatói, oktatói és kutatói, valamint a nonprofit kutatóintézetek számára.
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A tudományos művek nemzeti bibliográfiai adatbázisa.

II. Alapszolgáltatások

 • a könyvtár látogatása,
 • a könyvtár állományának és elektronikus forrásainak helyben használata,
 • az állományt feltáró katalógusok és egyéb adatbázisok helyben használata,
 • a teljes könyvtári rendszerre és ennek szolgáltatásaira vonatkozó információ.

III. Dokumentumszolgáltatás

 • kölcsönzés
  A beiratkozott olvasók személyesen kölcsönözhetnek könyveket és audiovizuális dokumentumokat.
 • fénymásolás és szkennelés
  A fénymásolás és szkennelés rendelhető vagy önállóan végezhető.
 • könyvtárközi kölcsönzés (dokumentum vagy másolat)
  A könyvtárban meg nem lévő dokumentumok rendelése eredetiben vagy másolatban hazai vagy külföldi könyvtárakból.
 • szakmatörténeti művek tanulmányozása
  A Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény teljesen feldolgozott a katalógusban. A művek tanulmányozása az olvasóteremben lehetséges a kutatási szabályzat alapján.
 • HuVetA (Magyar Állatorvos-tudományi Archívum)
  Szakdolgozatok, disszertációk, történeti művek (részben szabad hozzáféréssel). Tájékoztatás a szabad hozzáférésű publikálás lehetőségeiről, gyakorlatáról.
 • tanulószoba kiscsoportos megbeszéléshez
  Az egyetem polgárai vehetik igénybe térítésmentesen. Előjegyzés lehetséges.

IV. Információkeresés önállóan, vagy a könyvtáros segítségével

 • Magyar Állatorvosi Bibliográfia
  Tájékoztatás a magyar állatorvosok publikációiról.
 • információszolgáltatás
  Információkeresés adatbázisokban:

  • CAB Archives + CAB Abstracts: mezőgazdasági és állatorvosi irodalom
  • FSTA: élelmiszer-tudományi és -technológiai irodalom
  • Web of Science, Scopus, Science Direct, SpringerLink: interdiszciplináris adatbázisok
  • stb.
 • jogi információ
  Tájékoztatás hatályos magyar, illetve európai uniós jogszabályokról.
 • Netvibes
  Tematikus linkgyűjtemény az interneten.
 • forrástájékoztatás
  Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, címéről, nyitva tartásáról, szolgáltatásairól stb.

V. Publikálást és a tudományos teljesítmény értékelését segítő szolgáltatások

 •  Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
  Támogatás a publikációs adatbázisok használatához.
 • módszertani tanácsadás
  A publikálás, szakdolgozat-készítés, bibliográfiai hivatkozás támogatása.
 • tudománymetriai tájékoztatás
  Tájékoztatás tudománymetriai mutatókról (impakt faktor, idézettség, indexek, kvartilis stb.). Tudománymetriai elemzések készítése.

VI. Használók tájékoztatása, képzése

 • kurzusok
  Könyvtári informatika és egyéb kurzusok tantervi keretben, illetve megrendelésre tantermi vagy e-oktatási formában. „Gyorstalpaló” tanfolyamok, keresősuli
 • honlap
  Az intézmény honlapja naprakész információkkal, újdonságokkal.
 • Noctua
  A honlapon és a Kamarai Állatorvos mellékleteként is megjelenő hírlevél
 • rendezvények
  A könyvtár különböző rendezvényeket szervez, amelyek nyilvánosak.

VII. Az egyetem- és állatorvoslás történeti kutatások támogtása

 • Magyar Állatorvosi Panteon
  Jeles állatorvosok életrajzai, képei, művészi ábrázolások, sírok.
 • digitális történeti könyvtár
  A hazai és külföldi állatorvosi irodalom kiemelkedő művei és a Veterinarius néhány évfolyama.
 • levéltári kutató- és ügyfélszolgálat
  Az Állatorvostudományi Egyetem levéltári forrásai alapján.
 • kiállítások
  Állandó és időszaki kiállítások az Állatorvos-történeti Gyűjteménybenvirtuális múzeum.Az alapszolgáltatások igénybe vétele ingyenes. A számítógépek használatához ingyenes regisztráció szükséges. A további szolgáltatások díjairól a honlapon vagy az olvasóteremben tájékozódhat. Kérjük, tanulmányozza a használati szabályzatot!A könyvtár területén wifi kapcsolattal saját számítógép is használható. Egyetemi polgárok távoli eléréssel is igénybe vehetik az adatbázisokat és elektronikus könyveket, folyóiratokat.